Skip to main content
EU:s interinstitutionella tjänster

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

European Personnel Selection Office - Logo

Översikt

 • Uppgift: Anordna urvalsförfaranden för rekrytering av personal till EU:s institutioner, organ och byråer
 • Direktör: Minna Vuorio
 • Inrättad: 2002
 • Antal anställda: 127
 • Plats: Bryssel (och ett kontor i Luxemburg)
 • Webbplats:Europeiska rekryteringsbyrån

Vad gör Epso?

Epso anordnar allmänna uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering av personal till EU:s institutioner, organ och byråer, bland annat till

 • Europaparlamentet
 • Europeiska unionens råd
 • Europeiska kommissionen
 • Europeiska unionens domstol
 • Europeiska revisionsrätten
 • Europeiska utrikestjänsten
 • Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 • Europeiska regionkommittén
 • Europeiska datatillsynsmannen
 • Europeiska ombudsmannen

Epso handlägger cirka 45 000 ansökningar per år till omkring 800 fasta tjänster. Byrån sköter också en databas med över 70 000 registrerade sökande till cirka 600 tjänster för kontraktsanställda per år.

Epso utbyter ofta bästa praxis med internationella organisationer som FN, Nato och OSSE.

Målgrupper

Epsos arbete gynnar framför allt EU:s rekryterande avdelningar och sökande till tjänster inom EU:s institutioner, organ och byråer. Epsos rättvisa, öppna och effektiva urvalsförfaranden hjälper EU:s institutioner, organ och byråer att rekrytera rätt person till rätt jobb vid rätt tidpunkt.

Det är mer effektivt och kostnadsbesparande att ha en enda byrå som rekryterar personal än att varje institution, organ eller byrå anordnar sina egna urvalsförfaranden eller uttagningsprov.

Se också

Jobb vid EU:s institutioner och byråer

Praktik vid EU:s institutioner och byråer

Kontakt

Namn
Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)
Webbplats
https://epso.europa.eu/sv
Telefon
+ 32 2 299 11 11
Postadress
Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25, 1000 Bryssel, Belgien
Sociala medier