Skip to main content
Agenție descentralizată

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Prezentare generală

 • Rol: îmbunătățirea nivelului de protecție de care beneficiază investitorii și promovarea stabilității și a bunei funcționări a piețelor financiare
 • Președintă: Verena Ross
 • Directoare executivă: Natasha Cazenave
 • Membri: autoritățile naționale responsabile cu piețele de valori mobiliare din fiecare țară a UE.
 • Membri fără drept de vot: Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), Comisia Europeană (CE), Islanda, Liechtenstein și Norvegia
 • Înființare: 2011
 • Număr de angajați: 308
 • Sediu: Paris (Franța)
 • Site webESMA

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) este un organism independent al UE, al cărui scop este de a asigura o mai bună protecție a investitorilor și de a promova stabilitatea și funcționarea corectă a piețelor financiare.

Ce face ESMA?

ESMA are 3 obiective:

 • Protecția investitorilor - să răspundă mai bine nevoilor consumatorilor de servicii financiare și să le consolideze drepturile de investitori recunoscându-le, în același timp, responsabilitățile
 • Buna funcționare a piețelor - să promoveze integritatea, transparența, eficacitatea și buna funcționare a piețelor financiare, precum și o infrastructură solidă a pieței
 • Stabilitate financiară - să consolideze sistemul financiar pentru a-i permite să reziste la șocuri și la apariția dezechilibrelor financiare și să încurajeze creșterea economică.

ESMA răspunde și de coordonarea măsurilor luate de autoritățile de supraveghere a valorilor mobiliare sau de adoptarea unor măsuri de urgență în situații de criză.

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiarii sunt următoarele sectoare și părți interesate:

 • economia
 • publicul larg
 • autoritățile de reglementare a piețelor de valori mobiliare
 • sectorul serviciilor financiare
 • investitorii privați și instituționali și consumatorii
 • prestatorii de servicii financiare
 • utilizatorii piețelor financiare.

Informații suplimentare

Comunicate de presă

Rapoarte

Posturi vacante

Contact

Nume
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Site
https://www.esma.europa.eu/
Număr de telefon
+33 1 58 36 43 21
Număr de fax
+33 1 58 36 43 30
Adresă poștală
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, Franţa
Rețele sociale