Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Европейска фондация за обучение (ETF)

Logo of European Training Foundation

Преглед

  • Роля: ETF подкрепя развитието на човешките ресурси в съседните държави
  • Директор: Чезаре Онестини
  • Създадена през: 1994 г.
  • Брой служители: 130
  • Местоположение: Торино (Италия)
  • Уебсайт: ЕTF

В контекста на външните отношения на ЕС Европейската фондация за обучение (ETF) помага на съседните държави да се възползват максимално от способностите и уменията на своите граждани, като проведат реформи в системата за професионално образование и обучение (ПОО) и на своя трудов пазар.

С какво се занимава

EFT подкрепя развитието на човешките ресурси в 29 държави партньори в Югоизточна Европа и Турция, Източна Европа, Южното и Източното Средиземноморие и Централна Азия. Тя помага за изготвянето, изпълнението и оценката на политики и програми за:

  • насърчаване на социалната мобилност и социалното приобщаване
  • реформа на системите за образование и обучение
  • по-добро съгласуване на тези системи с потребностите на пазара на труда

Това означава, че фондацията подпомага усилията на страните партньори да разработват ефективни и основани на данни политики, които подкрепят гражданското участие и благосъстояние, да модернизират предлагането на професионално образование и обучение и да съобразяват това предлагане с търсенето на пазара на труда, както в национален, така и в международен план.

Тя също така подкрепя предоставянето на помощ от ЕС за държавите партньори чрез експертен принос в разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на действията и подкрепата на ЕС за политически диалог.

Дейностите на фондацията са описани в нашия програмен документ .

Кой има полза от това

Обучените и квалифицираните работници, които имат по-голям шанс да намерят работа в своята държава на произход и съответно са по-малко податливи на социално изключване, бедност и незаконна миграция.

Държавите партньори, които стават по-проспериращи и стабилни, а това води до повече възможности за търговия и инвестиции.

Държавите от ЕС, които могат да наемат квалифицирани работници, пристигащи в Европа по по-регулиран начин с цел да задоволят недостига от умения в резултат на променящите се демографски условия.

Вижте също

Каталог на публикациите

„Live and Learn“ — списание на Европейската фондация за обучение

Прояви

Възможности за работа

Контакт

Име
Европейска фондация за обучение (ETF)
Уебсайт
https://www.etf.europa.eu/bg/translated-content/documents/
Телефонен номер
+39 011 630 22 22
Факс
+39 011 630 22 00
Пощенски адрес
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Итaлия
Социални медии