Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)

Logo of European Training Foundation

Pregled

  • Uloga: ETF podupire ljudski razvoj u susjednim zemljama
  • Direktor: Cesare Onestini
  • Godina osnutka: 1994.
  • Broj zaposlenih: 130
  • Sjedište: Torino (Italija)
  • Web-mjesto: ETF

Europska zaklada za osposobljavanje (European Training Foundation – ETF), u kontekstu vanjskih odnosa EU-a, pomaže susjednim zemljama da reformom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te sustava tržišta rada na najbolji način iskoriste sposobnosti i vještine ljudi.

Čime se bavi?

ETF podupire ljudski razvoj u 29 zemalja partnera (u jugoistočnoj Europi i Turskoj, istočnoj Europi, južnom i istočnom Sredozemlju te središnjoj Aziji). Pomaže pri oblikovanju, provedbi i ocjenjivanju politika i programa kako bi se:

  • poticali socijalna mobilnost i socijalna uključenost;
  • reformirali sustavi obrazovanja i osposobljavanja;
  • postigla bolja ravnoteža između mogućnosti tih sustava i potreba tržišta rada.

To znači da Zaklada podupire nastojanja zemalja partnera da provode na dokazima temeljene djelotvorne politike kojima se podupiru sudjelovanje i dobrobit građana, moderniziraju usluge strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te prilagode pružanje tih usluga potrebama tržišta rada na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Pružanje pomoći EU-a zemljama partnerima podupire se i savjetima stručnjaka s obzirom na oblikovanje, provedbu, praćenje i ocjenjivanje mjera EU-a te potporu za politički dijalog.

Aktivnosti Zaklade opisane su u našem programskom dokumentu .

Tko ima koristi?

Osposobljeni i kvalificirani radnici imaju veće izglede da pronađu posao u vlastitoj zemlji, čime ih se čini otpornijima na socijalnu isključenost, siromaštvo i nezakonite migracije.

Zemlje partneri postaju prosperitetnije i stabilnije, što dovodi do stvaranja novih prilika za trgovinu i ulaganja.

Države članice EU-a imaju mogućnosti zapošljavati kvalificirane radnike te bolje regulirati njihov dolazak u Europu kako bi se popunio nedostatak vještina nastao promjenom demografske strukture.

Vidi također

Katalog publikacija

Časopis ETF-a „Live and Learn“

Događanja

Mogućnosti zapošljavanja

Kontakt

Ime
Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
Internetska stranica
https://www.etf.europa.eu/hr/translated-content/documents/
Broj telefona
+39 011 630 22 22
Broj telefaksa
+39 011 630 22 00
Poštanska adresa
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italija
Društvene mreže