Skip to main content
Decentralizirana agencija

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

Logo of European Training Foundation

Pregled

  • Vloga: Evropska fundacija za usposabljanje podpira razvoj kadrov v sosednjih državah.
  • Direktor: Cesare Onestini
  • Leto ustanovitve: 1994
  • Število zaposlenih: 130
  • Sedež: Torino (Italija)
  • Spletišče: ETF

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) v okviru zunanjepolitičnih odnosov EU pomaga sosednjim državam pri posodobitvi njihovih sistemov izobraževanja, usposabljanja in trga dela, da bi tako lahko učinkoviteje izkoristile kadrovski potencial svojih prebivalcev.

Naloge

Fundacija podpira razvoj kadrov v 29 partnerskih državah v Jugovzhodni Evropi in Turčiji, Vzhodni Evropi, Južnem in Vzhodnem Sredozemlju in Osrednji Aziji). Pomaga pri oblikovanju, izvajanju in ocenjevanju politik in programov ter spodbuja:

  • družbeno mobilnost in socialno vključenost
  • reformo sistemov izobraževanja in usposabljanja
  • usklajevanje teh sistemov s povpraševanjem na trgu dela

Fundacija torej podpira prizadevanja partnerskih držav za pripravo učinkovitih, z dokazi podprtih politik, ki spodbujajo državljansko udeležbo in dobrobit ter posodobljajo sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja in jih usklajujejo s potrebami na trgu dela na nacionalni in mednarodni ravni.

Partnerskim državam zagotavlja tudi strokovno pomoč EU pri oblikovanju, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju ukrepov EU ter podpira politični dialog.

Dejavnosti Fundacije so navedene v programskem dokumentu .

Koristi

Usposobljeni in kvalificirani delavci imajo večjo možnost, da najdejo zaposlitev v svoji državi, zato so manj izpostavljeni socialni izključenosti, revščini in nezakoniti migraciji.

Uspešnejše in stabilnejše partnerske države imajo več priložnosti za trgovino in naložbe.

Države EU imajo priložnost zaposliti kvalificirane delavce, ki prihajajo v Evropo na bolj reguliran način in tako odpravljajo pomanjkanje znanj zaradi demografskih sprememb.

Glej tudi

Katalog publikacij

Revija ETF Live and Learn

Dogodki

Zaposlitvene možnosti

Kontakt

Ime
Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
Spletna stran
https://www.etf.europa.eu/sl/translated-content/documents/
Telefonska številka
+39 011 630 22 22
Številko telefaksa
+39 011 630 22 00
Poštni naslov
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italija
Družbeni mediji