Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

logo of European Agency for Safety and Health at Work

Преглед

 • Роля: събиране, анализ и разпространение на информация за хората, занимаващи се с безопасността и здравето на работното място
 • Директор: д-р Christa Sedlatschek
 • Създадена: 1994 г.
 • Брой на служителите: 67
 • Местоположение: Билбао (Испания)
 • Уебсайт: EU-OSHA

Работата на EU-OSHA има за цел условията на труд в Европа да са по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни, което е от полза за предприятията, служителите и правителствата. Агенцията насърчава култура на предотвратяване на рисковете с цел подобряване на условията на труд в Европа.

С какво се занимава

Кой има полза от това

Опитваме се да подпомагаме:

 • създателите на политики на европейско и национално равнище
 • предприятията и особено малките предприятия и микропредприятията
 • работниците и техните представители
 • работодателите
 • изследователите и специалистите в областта на здравето и безопасността на работното място
 • гражданите на ЕС.

Работим със:

 • координационните центрове и техните мрежи от контакти
 • социалните партньори
 • националните правителства
 • европейските институции, органи и комитети
 • Европейския парламент — Комисия по заетостта
 • Европейската комисия — ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
 • Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — Enterprise Europe Network
 • Съвета на ЕС
 • големи предприятия и отраслови федерации
 • службите по превенция
 • изследователите в областта на здравословните и безопасни условия на труд
 • инспекторите по труда
 • международни и регионални организации.

Вижте също

Брошура на агенцията

Многогодишна стратегическа програма за 2021 – 2027 г.

Инструменти и публикации

Кът за медиите

Месечен електронен бюлетин

Работни места

Контакт

Име
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Уебсайт
https://osha.europa.eu/bg/
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 944-358-400
Факс
+34 944-358-401
Пощенски адрес
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Иcпaния
Социални медии