Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)

logo of European Agency for Safety and Health at Work

Přehled

 • Úloha: Shromažďovat, analyzovat a šířit informace o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Ředitelka: Christa Sedlatschek
 • Datum zřízení: 1994
 • Počet zaměstnanců: 67
 • Sídlo: Bilbao (Španělsko)
 • Internetové stránky:EU-OSHA

EU-OSHA dohlíží na to, aby byla evropská pracoviště bezpečnější, zdravější a produktivnější. Činí tak ve prospěch podniků, pracovníků a orgánů veřejné správy. Agentura prosazuje praxi prevence rizik v zájmu lepších pracovních podmínek v Evropě.

Náplň činnosti

 • Předvídání změn: vytváří prognózy, ve kterých upozorňuje na nově vznikající rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a dále tato rizika zkoumá.
 • Fakta a čísla: prostřednictvím průzkumů ESENER v podnicích a přehledů BOZP shromažďuje a dále šíří informace o specifických tématech s cílem určit priority v dané oblasti.
 • Nástroje řádného řízení BOZP: agentura vytvořila nástroj online interaktivní posuzování rizik (OiRA) pro malé a střední podniky.
 • Zvyšování informovanosti: vede kampaně Zdravé pracoviště, které probíhají v dvouletých cyklech po celé Evropě, a nechala vytvořit animované osvětové filmy zabývající se otázkami BOZP.
 • Sdílení znalostí: provozuje online encyklopedii OSHwiki, která obsahuje důvěryhodné informace o BOZP.
 • Vytváření strategických sítí: uzavírá partnerství s orgány veřejné správy, organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Pro koho znamená přínos

Cílem agentury je podporovat:

 • tvůrce politik EU a členských států
 • podniky, zejména mikropodniky a malé podniky
 • zaměstnance a jejich zástupce
 • zaměstnavatele
 • odborníky a výzkumné pracovníky v oblasti BOZP
 • občany EU.

Agentura spolupracuje s:

 • kontaktními místy a síťovými organizacemi
 • sociálními partnery
 • ústředními orgány členských států
 • evropskými orgány, institucemi a výbory
 • Evropským parlamentem (výborem pro zaměstnanost)
 • Evropskou komisí (GŘ EMPL, GŘ GROW)
 • agenturou EASME (Enterprise Europe Network)
 • Radou EU
 • velkými podniky a odvětvovými svazy
 • službami v oblasti prevence
 • výzkumnými pracovníky v oblasti BOZP
 • inspektory práce
 • mezinárodními a regionálními organizacemi.

Viz také

Brožura

Víceletý strategický program na období 2021–2027

Nástroje a publikace

Informace pro média

Elektronický měsíčník

Pracovní příležitosti

Kontakt

Jméno/Název
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)
Internetové stránky
https://osha.europa.eu/cs/
E-mail
Telefonní číslo
+34 944-358-400
Číslo faxu
+34 944-358-401
Poštovní adresa
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Španělsko
Sociální média