Skip to main content
Hajautettu virasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

logo of European Agency for Safety and Health at Work

Perustiedot

 • Tehtävä: kokoaa, analysoi ja levittää tietoa työterveys- ja työturvallisuusasioiden parissa toimiville tahoille
 • Johtaja: Christa Sedlatschek
 • Perustettu: 1994
 • Henkilöstömäärä: 67
 • Toimipaikka: Bilbao (Espanja)
 • Verkkosivusto:EU-OSHA

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto edistää työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja tuottavuutta Euroopan työpaikoilla. Tästä hyötyvät niin yritykset, työntekijät kuin viranomaisetkin. Virasto painottaa riskien ehkäisyn merkitystä työolojen parantamiselle Euroopassa.

Tehtävät

Hyötyjät

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tukee toiminnallaan monia tahoja:

 • EU:n ja kansallisen tason päätöksentekijät
 • yritykset, erityisesti mikroyritykset ja pienyritykset
 • työntekijät ja heidän edustajansa
 • työnantajat
 • työterveys- ja työturvallisuusalan ammattilaiset ja tutkijat
 • suuri yleisö EU:ssa.

Yhteistyötahot:

 • kansalliset koordinaatiokeskukset ja niiden omat verkostot
 • työmarkkinaosapuolet
 • kansalliset viranomaiset
 • EU:n toimielimet ja muut elimet ja komiteat
 • Euroopan parlamentti – työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • Euroopan komissio – työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (EMPL) ja sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (GROW)
 • pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto – Enterprise Europe Network (Yritys-Eurooppa-verkosto)
 • EU:n neuvosto
 • suuryritykset ja alakohtaiset liitot
 • ehkäisevät palvelut
 • työterveys- ja työturvallisuusalan tutkijat
 • työsuojelutarkastajat
 • kansainväliset ja alueelliset järjestöt.

Ks. myös

Viraston esite

Monivuotinen strateginen ohjelma 2021–2027

Työkalut ja julkaisut

Lehdistöosio

Kuukausittainen uutiskirje

Työpaikat

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
Verkkosivusto
https://osha.europa.eu/fi/
Sähköposti
Puhelinnumero
+34 944-358-400
Faksinumero
+34 944-358-401
Postiosoite
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Espanja
Sosiaalinen media