Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA)

logo of European Agency for Safety and Health at Work

Forbhreathnú

 • Ról: Faisnéis a chruinniú, a anailísiú agus a scaipeadh orthu sin a bhfuil baint acu le sábháilteacht agus sláinte ag an obair
 • Stiúrthóir: Dr Christa Sedlatschek
 • Bliain a bhunaithe: 1994
 • Líon foirne: 67
 • Suíomh: Bilbao (An Spáinn)
 • Suíomh gréasáin:  EU-OSHA

Oibríonn EU-OSHA chun láithreacha oibre Eorpacha a dhéanamh níos sábháilte, níos sláintiúla agus níos táirgiúla - a rachaidh chun tairbhe gnólachtaí, fostaithe agus rialtais. Cuireann an ghníomhaireacht seo cultúr um chosc ar riosca chun cinn d'fhonn dálaí oibre san Eoraip a fheabhsú.

A ndéanann sé

Iad sin a bhaineann leas as

Cé dóibh a bhfuil sé beartaithe againn tacaíocht a thabhairt:

 • An tAontas agus lucht déanta beartais áitiúil
 • Gnólachtaí, micrea-ghnólachtaí agus gnólachtaí beaga go háirithe
 • Fostaithe agus a n-ionadaithe
 • Fostóirí
 • Gairmithe OSH agus taighdeoirí
 • Baill den phobal san Aontas.

Na daoine lena n-oibrímid:

 • Pointí comhtheagmhála agus a líonraí
 • Comhpháirtithe sóisialta
 • Rialtas náisiúnta
 • Institiúidí, comhlachtaí agus coistí Eorpacha
 • Parlaimint na hEorpa - an Coiste Fostaíochta
 • An Coimisiún Eorpach - Ard-Stiúrthóireacht EMPL, Ard-Stiúrthóireacht GROW
 • EASME – An Líonra Fiontar Eorpach
 • Comhairle an Aontais Eorpaigh
 • Fiontair mhóra agus cónaidhmeanna earnála
 • Seirbhísí coisctheacha
 • Taighdeoirí OSH
 • Cigirí saothair
 • Eagraíochtaí Idirnáisiúnta agus Réigiúnacha.

Féach freisin

Bróisiúr corparáideach 

Clár straitéiseach ilbhliantúil don tréimhse 2021-2027 

Uirlisí cumarsáide agus foilseacháin 

Preas-seomra 

Nuachtlitir leictreonach démhíosúil 

Poist 

Teagmháil

Ainm
Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA)
Suíomh gréasáin
https://osha.europa.eu/ga/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+34 944-358-400
Uimhir facs
+34 944-358-401
Seoladh poist
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, An Spáinn
Na meáin shóisialta