Skip to main content
Ühise välis- ja julgeolekupoliitika asutus

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS)

European Union Institute for Security Studies

Ülevaade

  • Ülesanne: analüüsida välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimusi
  • Direktor: Gustav Lindstrom
  • Asutatud: 2002
  • Töötajate arv: 24
  • Asukoht: peakontor Pariisis (Prantsusmaa), kontaktasutus Brüsselis (Belgia)
  • Veebisait: EUISS

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS) on ELi amet, mis analüüsib välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimusi.

Tegevus

EUISSe eesmärgid on järgmised:

  • ELis ühise julgeolekukultuuri edendamine;
  • ühise välis- ja julgeolekupoliitika  (ÜVJP) arendamine ja kujundamine;
  • ELi välispoliitika väljatöötamise ja kujundamise toetamine;
  • julgeolekustrateegia teemalisele arutelule nii Euroopas kui väljaspool Euroopat kaasaaitamine.

Selle peamine ülesanne on pakkuda ELi poliitika kujundamisele kaasaaitamiseks analüüse ja korraldada arutelusid. Selleks toimib amet vahendajana Euroopa ekspertide ja kõikide tasandite otsusetegijate vahel.

Kasusaajad

EUISS avaldab korrapäraselt väljaandeid, milles käsitletakse ELi töö keskmes olevaid teemasid ja piirkondi.

Selle tegevus võimendab ELi analüüsivõimet ja aitab kujundada ühiseid lähenemisviise. Amet aitab teha koostööd ELi ametnikel, riiklikel ekspertidel, akadeemikutel, otsusetegijatel ning ELi liikmesriikidest ja mujalt maailmast pärit meedia ja kodanikuühiskonna esindajatel.

Vaata ka …

Väljaanded

Üritused

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS)
Veebisait
http://www.iss.europa.eu
E-post
Telefoninumber
+33 1 56 89 19 30
Faksinumber
+33 1 56 89 19 31
Postiaadress
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, Prantsusmaa
Sotsiaalmeedia