Skip to main content
Aġenzija tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni

L-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà (EUISS)

European Union Institute for Security Studies

Ħarsa ġenerali

  • Rwol: biex jipprovdu analiżi tal-kwistjonijiet tal-politika barranija ta’ sigurtà u difiża
  • Direttur: Gustav Lindstrom
  • Stabbilit fl-: 2002
  • Persunal: 24
  • Lokalità: kwartieri ġenerali f’Pariġi (Franza), b’uffiċċju ta’ kollegament fi Brussell (il-Belġju)
  • Sit Web: EUISS

L-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà (EUISS) huwa aġenzija tal-UE li tanalizza l-kwistjonijiet tal-politika barranija, tas-sigurtà u tad-difiża.

X’jagħmel

L-EUISS għandu l-għan li:

  • irawwem kultura komuni tas-sigurtà fl-UE
  • jgħin fl-iżvilupp u l-ipproġettar tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni   (PESK)
  • jappoġġa t-tfassil u l-projezzjoni tal-politika barranija tal-UE
  • jikkontribwixxi għad-dibattitu dwar strateġija ta’ sigurtà ġewwa u barra l-Ewropa.

Il-missjoni prinċipali tiegħu hi li jipprovdi analiżi u jorganizza forums ta’ diskussjoni biex jgħin fit-tfassil tal-politika tal-UE. Fit-twettiq ta’ din il-missjoni, huwa jaġixxi wkoll bħala kollegament bejn l-esperti Ewropej u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livelli kollha.

Min jibbenefika

Bħala parti mill-missjoni tiegħu, l-EUISS regolarment jipproduċi pubblikazzjonijiet dwar suġġetti u reġjuni fil-qofol ta’ ħidmet l-UE.

L-avvenimenti tiegħu jagħtu spinta lill-kapaċità analitika tal-UE u jgħinu biex jissawru approċċi komuni. Huma avvenimenti li jiġbru flimkien uffiċjali tal-UE, akkademiċi, esperti nazzjonali, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, il-midja u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili mill-Istati Membri tal-UE, u l-bqija tad-dinja.

Ara wkoll

Pubblikazzjonijiet

Attivitajiet

Kuntatt

Isem
L-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà (EUISS)
Sit web
http://www.iss.europa.eu
Email
Numru tat-telefown
+33 1 56 89 19 30
Numru tal-faks
+33 1 56 89 19 31
Indirizz postali
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
Media soċjali