Skip to main content
Euratom Supply Agency

Ülevaade

 • Ülesanne: Tagada kõigile kasutajatele ELis korrapärane ja turvaline tuumamaterjalide (maagid, lähtematerjal ja lõhustuv erimaterjal) tarne. 
 • Peadirektor: Agnieszka Kazmierczak 
 • Asutatud: 1960 
 • Töötajate arv: 17
 • Asukoht: Luxembourg
 • Veebisait: Euratomi Tarneagentuur

Mida Euratomi Tarneagentuur teeb?

Agentuur, mille ametlik nimi on Euroopa Aatomienergiaühenduse Tarneagentuur, loodi Euratomi asutamislepinguga. Seda nimetatakse ka Euratomi Tarneagentuuriks.

Agentuuri peamine ülesanne on tagada kõigile kasutajatele ELis tuumamaterjalide ja tuumkütuse tarnekindlus. See rahuldab tuumaelektrijaamade, uurimisreaktorite, meditsiiniliste radioisotoopide tootjate ja tuumatarneahela tööstuse vajadusi. 

Agentuur jälgib tuumaturgu ja esitab hoiatusi suundumuste kohta, mis ohustavad ELi energia tootmiseks ja muuks otstarbeks kasutatavate tuumamaterjalide tarnekindlust. Agentuur võib võtta meetmeid iseseisvalt (nt Ameerika Ühendriikidega sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum teadusuuringutes ja meditsiinis kasutatavate erimaterjalide ja kütuse kättesaadavuse kohta) või teha Euroopa Komisjonile ettepanekuid meetmete võtmiseks.

See on ainus asutus, kes võib sõlmida lepinguid maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide tarnimiseks ELis, ning ta võib lepingu sõlmimisest keelduda. Agentuuri otsuse tarnelepingu kohta võib vaidlustada komisjonis ning see menetlus toimib kui agentuuri volituste kontrolli- ja tasakaalustussüsteem. Nendel vähestel juhtudel, kui agentuuri otsuse peale esitati kaebus, kinnitas komisjon otsuse ega kasutanud oma vetoõigust. 

Kes saab kasu?

 • ELi tuumaelektrijaamad saavad kasu energia tootmiseks vajalike materjalide turvalisest tarnest.
 • ELi kodumajapidamised ja üksused (ettevõtted, koolid, haiglad) saavad kasu tuumaenergiast.
 • Nukleaarmeditsiini arstid ja patsiendid saavad kasu meditsiiniliste radioisotoopide tarnimiseks vajalikest materjalidest.
 • Teadlased saavad kasu tuumamaterjalidest, mis võimaldavad neil teha teadusuuringuid. 
 • Tuumateenuste ja nukleaarmeditsiini valdkonnas tegutsejad saavad kasu materjalide kättesaadavusest. 
 • Euroopa Komisjon saab kasu agentuuri oskusteabest tuumkütusetsükliga seotud turul.
 • Rahvusvahelised organisatsioonid (Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur, OECD Tuumaenergia Agentuur) saavad kasu agentuuri eksperditeadmistest.

Kontaktandmed

Nimi
Euratomi Tarneagentuur
Veebisait
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-post
Telefoninumber
(+352) 4301-36338
(+352) 4301-35190
Postiaadress
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Luxembourg, Luksemburg
Sotsiaalmeedia