Skip to main content
Euratomin virasto

Euratomin hankintakeskus

Euratom Supply Agency

Perustiedot

 • Tehtävä: Euratomin hankintakeskus varmistaa ydinmateriaalien (malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden) säännölliset ja turvalliset toimitukset kaikille niiden käyttäjille EU:ssa. 
 • Pääjohtaja: Agnieszka Kazmierczak 
 • Perustettu: 1960 
 • Henkilöstömäärä: 17
 • Sijainti: Luxemburg
 • Verkkosivusto: Euratomin hankintakeskus

Tehtävät

Euratomin eli Euroopan atomienergiayhteisön hankintakeskus on perustettu Euratomin perustamissopimuksella. Siitä käytetään englanninkielistä lyhennettä ESA.

Hankintakeskuksen päätehtävänä on turvata ydinmateriaalien ja ydinpolttoaineen toimitusvarmuus kaikille niiden käyttäjille EU:ssa. Se vastaa ydinenergiaa tuottavien laitosten, tutkimusreaktoreiden, lääketieteellisten radioisotooppien tuottajien ja ydinvoiman toimitusketjun tarpeisiin. 

Hankintakeskus seuraa ydinalan markkinoita ja varoittaa kehityssuuntauksista, jotka mahdollisesti muodostavat uhan energiantuotantoon ja muuhun käyttöön tarkoitettujen ydinmateriaalien toimitusvarmuudelle EU:ssa. Hankintakeskus voi toteuttaa toimia omasta aloitteestaan (esim. Yhdysvaltojen kanssa tehty yhteisymmärryspöytäkirja erityismateriaalien ja polttoaineiden saatavuudesta tutkimusta ja lääketieteellistä käyttöä varten) tai se voi ehdottaa toimenpiteitä Euroopan komissiolle.

Hankintakeskus on ainoa elin, joka voi allekirjoittaa malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden toimitussopimuksia. Se voi myös kieltäytyä sopimuksen tekemisestä. Hankintasopimuksia koskevat hankintakeskuksen päätökset voidaan riitauttaa komissiossa hankintakeskuksen toimivaltuuksien valvonnan puitteissa. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa hankintakeskuksen päätöksiin on haettu muutosta, komissio on vahvistanut päätökset eikä ole käyttänyt veto-oikeuttaan. 

Hyötyjät

 • EU:n ydinalan laitokset hyötyvät energiantuotantoa varten tarvittavan ydinmateriaalin toimitusvarmuudesta.
 • EU:n kotitaloudet ja yhteisöt (yritykset, koulut, sairaalat) hyötyvät ydinvoimalla tuotetun energian tarjonnasta.
 • Isotooppilääketieteen alan lääkärit ja heidän potilaansa hyötyvät lääketieteellisten radioisotooppien tuotannon materiaalien toimitusvarmuudesta.
 • Tutkijat hyötyvät tutkimukseen tarvittavan ydinmateriaalin saatavuudesta. 
 • Ydinvoimalapalvelujen ja isotooppilääketieteen alan teollisuus hyötyy materiaalien saatavuudesta. 
 • Euroopan komissio hyötyy hankintakeskuksen asiantuntemuksesta ydinpolttoainekierron markkinoilla.
 • Kansainväliset järjestöt (Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA, OECD:n ydinenergiajärjestö) hyötyvät hankintakeskuksen asiantuntemuksesta.

Yhteydenotot

Nimi
Euratomin hankintakeskus
Verkkosivusto
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
Sähköposti
Puhelinnumero
+352 4301-36338
+352 4301-35190
Postiosoite
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Luxemburg, Luxemburg
Sosiaalinen media