Skip to main content
Euratom-agentschap

Voorzieningsagentschap van Euratom

Euratom Supply Agency

Overzicht

 • Taak: Zorgen voor een regelmatige en veilige levering van kernmateriaal (ertsen, grondstoffen en speciale splijtstoffen) voor alle gebruikers in de EU. 
 • Directeur-generaal: Agnieszka Kazmierczak 
 • Opgericht: 1960 
 • Medewerkers: 17
 • Locatie: Luxemburg
 • Website:Voorzieningsagentschap van Euratom

Wat doet het agentschap?

Het agentschap, officieel het Voorzieningsagentschap van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, werd opgericht bij het Euratom-Verdrag. Het wordt ook het Voorzieningsagentschap van Euratom of ESA (Euratom Supply Agency) genoemd.

De belangrijkste taak van het agentschap is het waarborgen van de leveringszekerheid van nucleair materiaal en splijtstof voor alle gebruikers in de EU. Het voorziet in de behoeften van nutsbedrijven die kernenergie produceren, onderzoeksreactoren, producenten van medische radio-isotopen en de nucleaire toeleveringsketen. 

Het ESA houdt toezicht op de markt van nucleair materiaal dat wordt gebruikt om energie op te wekken of voor andere doeleinden. Het waarschuwt ook voor ontwikkelingen die de levering van dat materiaal aan de EU in gevaar kunnen brengen. Het kan zelf initiatieven nemen (b.v. een memorandum van overeenstemming met de VS voor de beschikbaarheid van gespecialiseerd materiaal en brandstof voor onderzoek en medisch gebruik) of kan maatregelen voorstellen aan de Europese Commissie.

Het ESA is het enige orgaan dat contracten kan ondertekenen voor de levering van ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen in de EU. Het kan ook weigeren een contract af te sluiten. De besluiten van het agentschap met betrekking tot leveringscontracten kunnen bij de Commissie worden aangevochten. Daardoor worden de bevoegdheden van het agentschap gecontroleerd. Dat is nog niet vaak gebeurd. De Commissie heeft bovendien telkens de besluiten van het agentschap bevestigd en haar vetorecht niet gebruikt. 

Wie is erbij gebaat?

 • De nutsbedrijven in de EU kunnen rekenen op de levering van materialen voor de opwekking van elektriciteit.
 • Huishoudens, ondernemingen, scholen en ziekenhuizen in de EU kunnen die kernenergie gebruiken.
 • Artsen en patiënten in de nucleaire geneeskunde beschikken over materiaal dat nodig is voor de aanmaak van medische radio-isotopen.
 • Wetenschappers beschikken over nucleair materiaal dat hun onderzoek mogelijk maakt. 
 • De industrie die actief is op het gebied van nucleaire diensten en nucleaire geneeskunde heeft baat bij de beschikbaarheid van materialen. 
 • De Europese Commissie kan gebruikmaken van de expertise van het agentschap op het gebied van de splijtstofkringloopmarkt.
 • Ook internationale organisaties, zoals de Internationale Organisatie voor Atoomenergie en de Organisatie voor kernenergie van de OESO, kunnen beroep doen op de deskundigheid van het agentschap.

Contact

Naam
Voorzieningsagentschap van Euratom
Website
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-mail
Telefoonnummer
+352 4301 -36338 01
+352 4301 -35190 01
Postadres
Europese Commissie, Voorzieningsagentschap van Euratom, Euroforumgebouw, 2920 Luxemburg, Luxemburg
Sociale media