Skip to main content
Agenția Euratom

Agenția de Aprovizionare a Euratom

Euratom Supply Agency

Prezentare generală

 • Rol: menținerea unei aprovizionări regulate și sigure cu materiale nucleare (minereuri, materii prime și material fisionabil special) pentru toți utilizatorii din UE. 
 • Directoare generală: Agnieszka Kazmierczak 
 • Înființare: 1960 
 • Număr de angajați: 17
 • Sediu: Luxemburg
 • Site web: Agenția de Aprovizionare a Euratom

Activități

Agenția de Aprovizionare a Comunității Europene a Energiei Atomice a fost creată prin Tratatul Euratom. Este cunoscută și sub denumirea de Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA).

Principala sa sarcină este de a garanta securitatea aprovizionării cu materiale nucleare și combustibil nuclear pentru toți utilizatorii din UE. Răspunde la nevoile serviciilor de utilități publice care produc energie nucleară, ale reactoarelor de cercetare, ale producătorilor de radioizotopi medicali și ale industriei lanțului de aprovizionare nucleară. 

ESA monitorizează piața nucleară și avertizează cu privire la tendințele care constituie o amenințare la adresa securității aprovizionării UE cu materiale nucleare pentru utilizări energetice și neenergetice. Ea poate lua măsuri pe cont propriu (de exemplu, memorandumul de înțelegere cu SUA privind disponibilitatea materialelor specializate și a combustibililor pentru cercetare și uz medical) sau îi poate propune măsuri Comisiei Europene.

ESA este singurul organism care poate semna contracte pentru furnizarea de minereuri, materii prime și materiale fisionabile speciale în UE și poate refuza încheierea unui contract. Deciziile agenției cu privire la contractele de furnizare pot fi contestate în fața Comisiei în baza sistemului de control și echilibru al competențelor agenției. În puținele cazuri de contestație împotriva deciziilor agenției, Comisia a confirmat aceste decizii și nu și-a exercitat dreptul de veto. 

Beneficiari

 • Serviciile de utilități publice din UE beneficiază de o aprovizionare sigură cu materiale pentru producerea de energie electrică.
 • Gospodăriile și entitățile (întreprinderi, școli, spitale) din UE beneficiază de energie nucleară.
 • Medicii din medicina nucleară și pacienții acestora beneficiază de materialele necesare pentru aprovizionarea cu radioizotopi medicali.
 • Oamenii de știință beneficiază de materialele nucleare necesare pentru a face cercetare. 
 • Industria care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor nucleare și al medicinei nucleare beneficiază de disponibilitatea materialelor. 
 • Comisia Europeană beneficiază de expertiza agenției în ceea ce privește piața ciclului combustibilului nuclear.
 • Organizațiile internaționale (Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Agenția pentru Energie Nucleară a OCDE) beneficiază de expertiza agenției.

Contact

Nume
Agenția de Aprovizionare a Euratom
Site
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-mail
Număr de telefon
(+352) 4301-36338
(+352) 4301-35190
Adresă poștală
Comisia Europeană, Agenția de Aprovizionare a Euratom, Clădirea Euroforum, 2920 Luxemburg, Luxemburg
Rețele sociale