Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Agentúra Euratomu

Zásobovacia agentúra Euratomu

Euratom Supply Agency

Prehľad

 • Úloha: udržiavať pravidelné a bezpečné dodávky jadrového materiálu (rúd, zdrojového materiálu a osobitného štiepneho materiálu) pre všetkých používateľov v EÚ. 
 • Generálna riaditeľka: Agnieszka Kazmierczak 
 • Rok vzniku: 1960 
 • Počet zamestnancov: 17
 • Sídlo: Luxemburg
 • Webové sídlo: Zásobovacia agentúra Euratomu

Náplň činnosti

Agentúra – oficiálne Zásobovacia agentúra Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu – bola zriadená Zmluvou o Euratome. Známa je aj pod názvom Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA).

Hlavnou úlohou agentúry je zaistiť bezpečnosť dodávok jadrových materiálov a jadrového paliva pre všetkých používateľov v EÚ. Uspokojuje potreby zariadení vyrábajúcich jadrovú energiu, výskumných reaktorov, výrobcov lekárskych rádioizotopov a odvetvia jadrového dodávateľského reťazca. 

Agentúra ESA monitoruje jadrový trh a upozorňuje na trendy, ktoré predstavujú hrozbu pre bezpečnosť dodávok jadrových materiálov do EÚ na výrobu elektrickej energie, ako aj na iné účely. Opatrenia môže prijímať sama (napr. memorandum o porozumení s USA týkajúce sa dostupnosti špecializovaných materiálov a paliva na výskum a lekárske použitie) alebo môže predkladať návrhy opatrení Európskej komisii.

Agentúra ESA je jediný orgán, ktorý môže podpisovať zmluvy na dodávku rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov v EÚ a môže odmietnuť uzavretie zmluvy. Proti rozhodnutiam agentúry týkajúcim sa zmluvy o dodávkach možno v rámci systému bŕzd a protiváh právomocí agentúry podať odvolanie v konaní pred Komisiou. V niekoľkých pár prípadoch odvolania proti rozhodnutiam agentúry Komisia tieto rozhodnutia potvrdila a nevyužila svoje právo veta. 

Kto má z činnosti agentúry prospech?

 • Zo spoľahlivej dodávky materiálov prospech zariadenia EÚ na výrobu elektrickej energie.
 • Z jadrovej energie majú prospech domácnosti a subjekty (podniky, školy, nemocnice) v EÚ.
 • Z materiálov potrebných na zásobovanie lekárskymi rádioizotopmi majú prospech lekári pôsobiaci v oblasti nukleárnej medicíny a ich pacienti.
 • Vedci majú prospech z jadrových materiálov, ktoré umožňujú ich výskum. 
 • Dostupnosť materiálov je veľmi dôležitá aj pre priemysel pôsobiaci v oblasti jadrových služieb a jadrovej medicíny. 
 • Európska komisia využíva odborné znalosti agentúry o trhu s jadrovým palivovým cyklom.
 • Odborné znalosti agentúry využívajú aj medzinárodné organizácie (Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu, Agentúra OECD pre atómovú energiu).

Kontakt

Meno/Názov
Zásobovacia agentúra Euratomu
Webové sídlo
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+352 430136338
+352 430135190
Poštová adresa
Európska komisia, Zásobovacia agentúra Euratomu, Euroforum Building, 2920 Luxemburg, Luxembursko
Sociálne médiá