Skip to main content
Agencija Euratom

Agencija za oskrbo Euratom

Euratom Supply Agency

Pregled

 • Vloga: vzdrževanje redne in varne oskrbe z jedrskimi snovmi (rude, izvorne snovi in posebne cepljive snovi ) za vse uporabnike v EU 
 • Generalna direktorica: Agnieszka Kazmierczak 
 • Leto ustanovitve: 1960 
 • Število zaposlenih: 17
 • Lokacija: Luxembourg
 • Spletišče: Agencija za oskrbo Euratom

Naloge

Agencija s polnim uradnim imenom Agencija za oskrbo Evropske skupnosti za atomsko energijo je bila ustanovljena s Pogodbo Euratom. Imenuje se tudi Agencija za oskrbo Euratom (ESA).

Glavna naloga agencije je zagotoviti zanesljivo oskrbo z jedrskimi snovmi in jedrskim gorivom za vse uporabnike v EU. Agencija skrbi za potrebe služb za jedrsko energijo, raziskovalnih reaktorjev, proizvajalcev medicinskih radioizotopov in jedrske dobavne verige. 

ESA spremlja jedrski trg in opozarja na trende, ki ogrožajo varnost oskrbe EU z jedrskimi snovmi za energetske in druge namene. Ukrepa lahko samostojno (npr. memorandum o soglasju z ZDA glede razpoložljivosti specializiranih snovi in goriva za raziskave in medicinsko uporabo) ali pa Evropski komisiji predlaga ukrepe.

ESA je edini organ, ki lahko podpiše pogodbe za dobavo rud, izvornih snovi in posebnih cepljivih snovi v EU ter zavrne sklenitev take pogodbe. Za zagotavljanje nadzora in ravnovesja v zvezi s pristojnostmi Agencije se lahko odločitve Agencije v zvezi z dobavno pogodbo izpodbijajo pred Komisijo. V redkih primerih pritožb zoper odločitve Agencije je Komisija potrdila njene odločitve in ni uporabila svoje pravice do veta. 

Kdo ima koristi

 • Javne službe v EU imajo koristi od zanesljive oskrbe s snovmi za proizvodnjo električne energije.
 • Gospodinjstva in subjekti (podjetja, šole in bolnišnice) v EU imajo koristi od jedrske energije.
 • Zdravniki nuklearne medicine in bolniki imajo koristi od snovi, ki so potrebne za dobavo medicinskih radioizotopov.
 • Znanstveniki imajo koristi od jedrskih snovi, ki jim omogočajo raziskave. 
 • Razpoložljivost snovi koristi industriji, dejavni na področju jedrskih storitev in nuklearne medicine. 
 • Evropska komisija ima koristi od strokovnega znanja Agencije na trgu jedrskega gorivnega cikla.
 • Mednarodne organizacije (Mednarodna agencija za atomsko energijo, Agencija OECD za jedrsko energijo) imajo koristi od strokovnega znanja Agencije.

Kontakt

Ime
Agencija za oskrbo Euratom
Spletna stran
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-pošta
Telefonska številka
(+352) 4301-36338
(+352) 4301-35190
Poštni naslov
Evropska komisija, Agencija za oskrbo Euratom, Stavba Euroforum, 2920 Luxembourg, Luksemburg
Družbeni mediji