Skip to main content
Euratoms byrå

Euratoms försörjningsbyrå

Euratom Supply Agency

Översikt

 • Uppgift: Upprätthålla en regelbunden och trygg försörjning av kärnmaterial (malmer, råmaterial och speciella klyvbara material) för alla användare i EU. 
 • Generaldirektör: Agnieszka Kazmierczak 
 • Inrättad: 1960 
 • Antal anställda: 17
 • Plats: Luxemburg
 • Webbplats: Euratoms försörjningsbyrå

Verksamhet

Byrån, som inrättats genom Euratomfördraget, heter officiellt Europeiska atomenergigemenskapens försörjningsbyrå men den kallas också Euratoms försörjningsbyrå.

Byråns viktigaste uppgift är att säkerställa försörjningstrygghet i fråga om kärnmaterial för alla användare i EU. Byrån tillgodoser olika aktörers behov: anläggningar för produktion av kärnenergi, forskningsreaktorer, producenter av medicinska radioisotoper och försörjningskedjan för kärnteknik. 

Byrån övervakar marknaden på kärnenergiområdet och varnar för en händelseutveckling som kan äventyra EU:s försörjningstrygghet i fråga om kärnmaterial för kärnkraft och andra tillämpningar. Byrån kan vidta åtgärder på eget initiativ (t.ex. ingå ett samförståndsavtal med USA om tillgång till speciella material och bränsle för forskning och medicinsk användning) eller föreslå att EU-kommissionen vidtar åtgärder.

Byrån är det enda organ i EU som kan underteckna avtal om leverans av malmer, råmaterial och speciella klyvbara material. Byrån kan också avstå från att ingå avtal. Dess beslut om leveransavtal kan överklagas till kommission som fungerar som kontroll och motvikt till byråns befogenheter. De få gånger som detta har inträffat har kommission bekräftat byråns beslut och inte utnyttjat sin vetorätt. 

Målgrupper

 • EU:s allmännyttiga tjänster drar nytta av en trygg försörjning av material för elproduktion.
 • Hushåll och organisationer i EU (t.ex. företag, skolor och sjukhus) drar nytta av kärnkraft.
 • Läkare och patienter inom nuklearmedicin drar nytta av de material som behövs för försörjningen av medicinska radioisotoper.
 • Forskare drar nytta av kärnmaterial för sin forskning. 
 • Industrin för nukleära tjänster och nuklearmedicin drar nytta av försörjningen av material. 
 • EU-kommissionen drar nytta av byråns expertis om kärnbränslecykelmarknaden.
 • Internationella organisationer (Internationella atomenergiorganet och OECD:s kärnenergibyrå) drar nytta av byråns expertis.

Kontakt

Namn
Euratoms försörjningsbyrå
Webbplats
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-post
Telefon
+352 4301-36338
+352 4301-35190
Postadress
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Luxembourg, Luxemburg
Sociala medier