Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Logo of Eurofound

Přehled

 • Úloha: přispívat výzkumnou činností k rozvoji politických opatření v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí
 • Výkonný ředitel: Ivailo Kalfin 
 • Rok zřízení: 1975
 • Počet zaměstnanců: 100
 • Sídlo: Dublin (Irsko)
 • Internetové stránky: Eurofound

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) je tripartitní agenturou Evropské unie, která byla zřízena v roce 1975. Jejím úkolem je v souladu s nařízením (EU) 2019/127 poskytovat odborné poznatky a pomáhat při přípravě politických opatření týkajících se sociálních a pracovních podmínek.

Úkoly nadace Eurofound

Priority nadace Eurofound jsou utvářeny velkými výzvami v oblasti sociální soudržnosti a spravedlivé transformace v měnícím se prostředí po skončení koronavirové krize. Nadace provádí jednou za čtyři roky bilanci své strategie a stanoví si cíle na další období. Po rozsáhlých konzultacích se správní radou a orgány EU vypracovává čtyřletý program.

Mezi hlavní úkoly nadace patří:

 • provádět výzkum v oblasti zaměstnanosti a také pracovní a sociální problematiky, který se týká celé řady témat
 • informovat o výsledcích a závěrech tohoto výzkumu tvůrcům politiky na unijní i vnitrostátní úrovni, a přispět tak ke zlepšení životních a pracovních podmínek, rozvoji politik zaměstnanosti a prosazování sociálního dialogu
 • usnadňovat sdílení znalostí mezi odborníky působícími v této oblasti na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni

Agentura realizuje výzkumné projekty a 3 celoevropské průzkumy na téma:

V reakci na pandemii covidu-19 Eurofound upravil svůj výzkum tak, aby monitoroval situaci a shromažďoval data týkající se dopadu pandemie na život občanů Unie a politických opatření ke zmírnění dopadů krize. Hlavní součástí tohoto výzkumu je online průzkum na téma Život, práce a COVID-19, který byl zahájen v dubnu 2020.

Výsledky činnosti nadace se používají jako podklad k vypracování konkrétních politických opatření – např. evropské strategie pro rovnost žen a mužů 2020–2025, směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, evropské iniciativy v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí či systému záruk pro mladé lidi.

Eurofound šíří výsledky svých výzkumů a poznatky prostřednictvím:

Pro koho je činnost nadace přínosná?

Hlavní cílovou skupinou jsou činitelé s rozhodovací pravomocí na úrovni EU, konkrétně:

 • orgány a instituce EU
 • zaměstnavatelé na úrovni EU
 • skupiny odborových svazů na úrovni EU

Mezi další organizace, které výsledky činnosti agentury přímo využívají, patří:

 • vlády členských států, organizace zaměstnavatelů, odbory a organizace občanské společnosti
 • parlamenty členských států
 • výzkumné ústavy
 • univerzity

Viz také

O nás

Naše činnost

Nejnovější a připravované publikace

Ročenka o životě a práci v Evropě

Korporátní brožura

Video

Víceleté a roční pracovní programy

Přihlásit se k odběru novinek

Volná místa

Kontakt

 

 

Jméno/Název
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Internetové stránky
http://www.eurofound.europa.eu/cs
E-mail
Telefonní číslo
+353 1 204 31 00
Číslo faxu
+353 1 282 64 56
Poštovní adresa
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Irsko
Sociální média