Skip to main content
Decentralt agentur

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Logo of Eurofound

Oversigt

 • Rolle: Leverer forskningsbaserede bidrag til udvikling af sociale, beskæftigelsesmæssige og arbejdsrelaterede politikker
 • Administrerende direktør: Ivailo Kalfin 
 • Oprettet: 1975
 • Ansatte: 100
 • Hjemsted: Dublin
 • Website: Eurofound

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) er et tredelt EU-agentur oprettet i 1975. Dets rolle er at tilvejebringe viden, som kan bidrage til udviklingen af bedre sociale, beskæftigelsesmæssige og arbejdsrelaterede politikker i henhold til forordning (EU) 2019/127.

Hvad gør Eurofound?

Eurofounds prioriteter er formet af de vigtigste udfordringer for social samhørighed og retfærdige overgange i et miljø i forandring i kølvandet på covid-19-krisen. Hvert fjerde år reviderer Eurofound sin strategi og sine målsætninger. Efter omfattende høringer med bestyrelsen og EU's institutioner udarbejder den et fireårigt programdokument.

Agenturets kerneaktiviteter er:

 • at udføre forskning om sociale, beskæftigelsesmæssige og arbejdsrelaterede spørgsmål inden for en række emner
 • at meddele resultaterne, herunder forskningsbaserede konklusioner, til de politiske beslutningstagere i EU og i de enkelte lande for at hjælpe dem med at gennemføre politikker til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene, udvikle beskæftigelsespolitikker og fremme dialogen på arbejdsmarkedet
 • at fremme vidensdeling blandt personer, der arbejder på dette område, på EU-plan og nationalt

Eurofound gennemfører forskningsprojekter og tre fælleseuropæiske undersøgelser om:

Som reaktion på covid-19-pandemien har Eurofound tilpasset sin forskning for at overvåge situationen og indsamle data om pandemiens indvirkning på EU-borgernes liv og de politiske reaktioner for at afbøde virkningerne. Et centralt element i forskningen er e-undersøgelsen "Liv, arbejde og covid-19", som blev lanceret første gang i april 2020.

Agenturets arbejde udgør et evidensgrundlag for politik – f.eks. EU-strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025, EU's direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv, de europæiske ungdomsarbejdsløshedsinitiativer og ungdomsgarantien.

Eurofound udbreder resultaterne af sine undersøgelser og den viden, der er relevant for politikkerne, gennem:

Hvem har gavn af det?

Den vigtigste målgruppe for Eurofounds arbejde er beslutningstagere på EU-plan, særligt:

 • EU-institutioner
 • arbejdsgivere på EU-plan
 • fagforeningsgrupper på EU-plan

Derudover leverer fonden også information til:

 • nationale regeringer, arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger og civilsamfundsorganisationer
 • parlamenter
 • forskningsinstitutter
 • højere læreanstalter

Se også

Hvem er vi?

Hvad laver vi?

Seneste og kommende publikationer

Årbogen "Living and working in Europe"

Brochure

Video fra 2020 om Eurofound

Flerårige og årlige arbejdsprogrammer

Få opdateringer

Ledige stillinger

Kontakt

 

 

Navn
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Websted
http://www.eurofound.europa.eu/da
E-mail
Telefonnummer
+353 1 204 31 00
Faxnummer
+353 1 282 64 56
Postadresse
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Irland
Sociale medier