Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Ülevaade

 • Ülesanne: hõlbustada liikmesriikide ametiasutuste koostööd võitluses terrorismi ja raskete organiseeritud kuritegude vastu, mis hõlmavad rohkem kui ühte liikmesriiki.
 • Haldusdirektor: Nick Panagiotopoulos
 • Liikmed: Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kolleegium, üks liige igast riigist
 • Asutamisaasta: 2002
 • Töötajad: 240
 • Asukoht: Haag (Madalmaad)
 • Veebisait: Eurojust

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) toetab liikmesriikide ametiasutuste vahelist õigusalast koordineerimist ja koostööd võitluses terrorismi ja raske organiseeritud kuritegevuse vastu, mis mõjutab rohkem kui ühte ELi liikmesriiki.

Mida see teeb?

Eurojust abistab liikmesriike võitluses terrorismi ja raskete organiseeritud kuritegude vastu, mis hõlmavad rohkem kui ühte liikmesriiki, järgmiselt:

 • koordineerib uurimist ja süüdistuse esitamist kriminaalasjades, mis hõlmavad vähemalt kahte liikmesriiki;
 • aitab lahendada kohtualluvuse konflikte;
 • aitab koostada ja rakendada Euroopa Liidu õigusakte, nagu Euroopa vahistamismääruseid ning vara konfiskeerimise või arestimise otsuseid.

Nende ülesannete täitmiseks Eurojust:

 • korraldab koordineerimiskoosolekuid;
 • saadab eksperte ühistesse uurimisrühmadesse ning rahastab nende tööd;
 • korraldab koordineerimiskeskuste tööd.

Samuti korraldab Eurojust Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku, ühiste uurimisrühmade võrgustiku ja genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude uurimise ning nende eest vastutusele võtmise võrgustiku (genotsiidivastane võrgustik) sekretariaatide tööd.

Kes saavad kasu?

Eurojusti peamised partnerid on liikmesriikide ametiasutused. Eurojust ühendab õiguskaitseasutusi ja prokuratuure, et nad saaksid edukalt võidelda kahte või enamat liikmesriiki hõlmavate raskete organiseeritud kuritegude vastu.

Vaata ka …

Eurojusti tutvustus

Pressiteated

Dokumendid

Töökohad

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)
Veebisait
https://www.eurojust.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+31 70 412 50 00
Faksinumber
+31 70 412 50 05
Postiaadress
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Madalmaad