Skip to main content
Decentralizuota agentūra

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūr (Eurojustas)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Apžvalga

 • Vaidmuo: padeda nacionalinėms valdžios institucijoms bendradarbiauti kovojant su terorizmu ir sunkiu organizuotu nusikalstamumu, susijusiais su daugiau kaip viena ES šalimi
 • Administracijos direktorius: Nick Panagiotopoulos
 • Nariai: Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) kolegija, po 1 narį iš kiekvienos šalies. 
 • Įsteigtas: 2002 m.
 • Darbuotojų skaičius: 240
 • Vieta: Haga (Nyderlandai)
 • Interneto svetainė: Eurojustas

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) remia nacionalinių institucijų teisminį koordinavimą ir bendradarbiavimą kovojant su terorizmu ir sunkiu organizuotu nusikalstamumu, susijusiais su daugiau kaip viena ES šalimi.

Eurojusto veikla

Jis padeda ES šalims kovoti su terorizmu ir sunkiu organizuotu nusikalstamumu, susijusiais su daugiau kaip viena ES šalimi:

 • koordinuoja tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, susijusius su bent dviem šalimis,
 • padeda spręsti jurisdikcijos kolizijos klausimus,
 • palengvina ES teisinių priemonių, tokių kaip Europos arešto orderis ir nutarimai įšaldyti ir konfiskuoti, rengimą ir įgyvendinimą.

Tuo tikslu Eurojustas:

 • rengia koordinacinius pasitarimus,
 • finansuoja jungtines tyrimų grupes ir pasirūpina, kad jos gautų ekspertų indėlį,
 • organizuoja koordinacinius centrus.

Jame taip pat yra Europos teisminio tinklo, Jungtinių tyrimų grupių tinklo ir Genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tinklo (Genocido tinklo) sekretoriatai.

Kam naudinga jo veikla?

Pagrindinės Eurojusto partnerės yra nacionalinės valdžios institucijos. Eurojustas sutelkia teisėsaugos institucijas ir prokurorus, kad jie galėtų kovoti su sunkiu organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su dviem arba daugiau ES šalių.

Papildoma informacija

Apie Eurojustą

Pranešimai spaudai

Dokumentų biblioteka

Darbo galimybės

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūr (Eurojustas)
Interneto svetainė
https://www.eurojust.europa.eu/
E. paštas
Telefono numeris
+31 70 412 50 00
Fakso numeris
+31 70 412 50 05
Pašto adresas
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Nyderlandai