Skip to main content
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Īss apraksts

 • Uzdevums: palīdzēt valsts iestādēm sadarboties, lai cīnītos pret terorismu un smagu organizēto noziedzību, kas skar vismaz 2 ES valstis.
 • Administratīvais direktors: Niks Panajotopuls
 • Dalībnieki: Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) kolēģija un pa vienam dalībniekam no katras valsts
 • Dibināšanas gads: 2002
 • Darbinieku skaits: 240
 • Atrašanās vieta: Hāga (Nīderlande)
 • Tīmekļa vietne: Eurojust

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) atbalsta valsts iestāžu juridisko koordināciju un sadarbību vairākas ES valstis ietekmējoša terorisma un smagas organizētās noziedzības apkarošanā. 

Ko tā dara

“Eurojust” palīdz ES valstu iestādēm cīnīties pret terorismu un smagu organizēto noziedzību, kas skar vismaz 2 ES valstis. Tā:

 • koordinē izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kas norisinās vismaz 2 dalībvalstīs,
 • palīdz risināt jurisdikcijas kolīzijas,
 • sekmē tādu ES juridisko instrumentu kā Eiropas apcietināšanas ordera un konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojuma izstrādi un ieviešanu.

Tālab “Eurojust”:

 • rīko koordinēšanas sanāksmes,
 • finansē kopējās izmeklēšanas grupas un nodrošina tām zinātību,
 • vada koordinēšanas centrus.

“Eurojust” ietvaros strādā arī Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sekretariāts, Kopējo izmeklēšanas grupu tīkla sekretariāts un Genocīda, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas tīkla sekretariāts.

Ieguvēji

Galvenie “Eurojust” partneri ir valsts iestādes. “Eurojust” veido sakarus starp tiesībaizsardzības iestādēm un prokuroriem, lai tiem palīdzētu cīnīties pret smagu organizēto noziedzību, kas skar vismaz 2 ES valstis.

Skatīt arī

Par Eurojust

Paziņojumi presei

Dokumentu bibliotēka

Vakances

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Tīmekļvietne
https://www.eurojust.europa.eu/
E-pasts
Tālruņa numurs
+31 70 412 50 00
Faksa numurs
+31 70 412 50 05
Pasta adrese
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Nīderlande