Skip to main content
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

Eurojust logo

Pārskats

 • Uzdevums: palīdzēt ES valstu iestādēm cīņā pret terorismu un smagu organizēto noziedzību, kas skar vairākas ES valstis
 • Administratīvais direktors: Evert van Walsum
 • Locekļi: Eurojust kolēģija, pa vienam loceklim no katras valsts
 • Dibināšanas gads: 2002
 • Darbinieku skaits: 270
 • Atrašanās vieta: Hāga (Nīderlande)
 • Tīmekļvietne: Eurojust

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) atvieglina tiesu iestāžu koordināciju un sadarbību starp valstu iestādēm. Tā atbalsta prokurorus cīņā pret terorismu un smagu organizēto noziedzību, kas skar vairākas valstis.

Darbības

Eurojust palīdz ES dalībvalstīm apkarot terorismu un smagu organizēto noziedzību, piedāvājot dažādus pakalpojumus, tostarp:

 • koordinē izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kas norisinās vismaz 2 dalībvalstīs,
 • palīdz atrisināt konfliktus, kas saistīti ar jurisdikciju,
 • sekmē tādu ES juridisko instrumentu izstrādi un ieviešanu kā kā Eiropas apcietināšanas orderi, Eiropas izmeklēšanas rīkojumi un konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumi/sertifikāti.

Lai izpildītu šos uzdevumus, Eurojust:

 • rīko koordinēšanas sanāksmes,
 • palīdz izveidot un finansēt kopīgas izmeklēšanas grupas (KIG),
 • organizē koordinācijas centrus, no kuriem reāllaikā tiek vadītas kopīgas darbības pret noziedznieku tīkliem,
 • uztur globālu kontaktprokuroru un kontaktpunktu tīklu, kas piedāvā piekļuvi jurisdikcijām visā pasaulē.

Turklāt Eurojust attiecīgi nodrošina arī sekretariātu Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam, Nacionālo ekspertu tīklam kopīgo izmeklēšanas grupu jautājumos (KIG tīkls) un tīklam “Genocīds”, kas izmeklē un krimināli vajā genocīdus, noziegumus pret cilvēci un kara noziegumus. Eurojust atbalsta arī prokuroru mērķgrupas, kas nodarbojas ar migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību un īsteno vairākas programmas un projektus, tādus kā EuroMed Justice, projekts intelektuālā īpašuma pārkāpumu jomā (IPC) un projekts WB CRIM JUST.

Ieguvēji

Valstu iestādes ir galvenie Eurojust partneri. Aģentūra mobilizē prokurorus, tiesībaizsardzības iestādes un citus dalībniekus cīņai pret smagu pārrobežu noziedzību un terorismu. Galu galā ieguvēji ES pilsoņi, jo Eurojust darbs veicina drošāku Eiropu visiem.

Papildinformācija

Par Eurojust

Paziņojumi presei

Publikācijas

Darbs

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Tīmekļvietne
https://www.eurojust.europa.eu/
E-pasts
Tālruņa numurs
+31 70 412 50 00
Faksa numurs
+31 70 412 50 05
Pasta adrese
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Nīderlande