Skip to main content
Aġenzija deċentralizzata

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)

Eurojust logo

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: tgħin lill-awtoritajiet nazzjonali jikkooperaw biex jikkumbattu t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata serja li tinvolvi aktar minn pajjiż wieħed tal-UE
 • Direttur Amministrattiv: Evert van Walsum
 • Membri: Kulleġġ tal-Eurojust, membru nazzjonali wieħed minn kull pajjiż
 • Stabbilita fi: 2002
 • Numru ta’ staff: 270
 • Post: The Hague (in-Netherlands)
 • Sit web: Eurojust

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) tiffaċilita l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-awtoritajiet nazzjonali billi tagħti appoġġ prattiku lill-prosekuturi fil-ġlieda kontra l-kriminalità transfruntiera serja u t-terroriżmu.

X’tagħmel

Il-Eurojust tgħin lill-pajjiżi membri tal-UE jiġġieldu kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata serja billi toffri għadd ta’ servizzi, billi:

 • tikkoordina l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet li jinvolvu tal-anqas żewġ pajjiżi
 • tgħin biex jissolvew kunflitti ta’ ġuriżdizzjoni
 • tiffaċilita l-abbozzar u l-implimentazzjoni tal-istrumenti legali tal-UE, bħall-Mandati ta’ Arrest Ewropej, l-Ordnijiet ta’ Investigazzjoni Ewropej u l-konfiska u l-iffriżar tal-ordnijiet / taċ-ċertifikati.

Biex tagħmel dan, il-Eurojust:

 • torganizza laqgħat ta’ koordinazzjoni
 • tgħin biex jiġu stabbiliti u ffinanzjati skwadri ta’ investigazzjoni konġunta (SIK)
 • torganizza ċentri ta’ koordinazzjoni li minnhom jitmexxew jiem ta’ azzjoni konġunta kontra n-networks kriminali f’ħin reali
 • iżżomm network globali ta’ Prosekuturi ta’ Kollegament u Punti ta’ Kuntatt, li joffri aċċess għal ġuriżdizzjonijiet madwar id-dinja.

Hi tospita wkoll is-Segretarjati tan-Network Ġudizzjarju Ewropew (NĠE), in-Network ta’ Esperti Nazzjonali dwar l-Iskwadri ta’ Investigazzjoni Konġunta (in-Network SK) u n-Network għal investigazzjoni u għal prosekuzzjoni ta’ ġenoċidju, delitti kontra l-umanità u delitti ta’ gwerra (in-Network Ġenoċidju). Barra minn hekk, il-Eurojust tappoġġja gruppi fokus ta’ prosekuturi speċjalizzati dwar il-faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin ta’ migranti u dwar it-traffikar tal-bnedmin, u timplimenta diversi programmi u proġetti, bħal EuroMed Justice, il-Proġett IPC u WB CRIM JUST.

Min jibbenefika

L-awtoritajiet nazzjonali huma s-sħab ewlenin tal-Eurojust. L-Aġenzija tiġbor flimkien lill-prosekuturi, l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u atturi oħra, u tippermettilhom jiġġieldu kontra l-kriminalità transfruntiera serja u t-terroriżmu. Fl-aħħar mill-aħħar, huma ċ-ċittadini tal-UE li jibbenefikaw, peress li l-ħidma tal-Eurojust tikkontribwixxi għal Ewropa aktar sikura għal kulħadd.

Aktar Informazzjoni

Dwar il-Eurojust

Stqarrijiet għall-istampa

Pubblikazzjonijiet

Impjiegi

Kuntatt

Isem
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
Sit web
https://www.eurojust.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+31 70 412 50 00
Numru tal-faks
+31 70 412 50 05
Indirizz postali
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands