Skip to main content
Aġenzija deċentralizzata

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: tgħin lill-awtoritajiet nazzjonali jikkooperaw biex jikkumbattu t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata serja li tinvolvi aktar minn pajjiż wieħed tal-UE
 • Id-Direttur Amministrattiv: Nick Panagiotopoulos
 • Membri: Il-Kulleġġ tal-Aġenzja tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust), membru minn kull pajjiż.
 • Stabbilita fi: 
 • L-għadd ta' membri tal-istaff: 240
 • Post: L-Aja (il-Pajjiżi l-Baxxi)
 • Sit elettroniku: Il-Eurojust

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) tappoġġja l-koordinazzjoni ġudizzjarja u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata serja li jaffettwaw aktar minn pajjiż wieħed tal-UE.

X’tagħmel

Hi tgħin il-pajjiżi tal-UE jiġġieldu t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata serja li tinvolvi aktar minn pajjiż wieħed tal-UE billi:

 • tikkoordina l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet li jinvolvu tal-anqas żewġ pajjiżi
 • tgħin biex jissolvew konflitti ta' ġurisdizzjoni
 • tiffaċilita l-abbozzar u l-implimentazzjoni tal-istrumenti legali tal-UE, bħall-Mandati ta' Arrest Ewropej u l-ordnijiet ta' konfiska u ffriżar.

Biex tagħmel dan, il-Eurojust:

 • torganizza laqgħat ta’ koordinazzjoni
 • tiffinanzja u tipprovdi input espert fit-timijiet ta' investigazzjoni konġunta (JITs)
 • torganizza ċentri ta’ koordinazzjoni.

Hi tospita wkoll is-Segretarjati tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew, in-Netwerk tal-Iskwadri ta' Investigazzjoni Konġunta u n-Netwerk għal investigazzjoni u għal prosekuzzjoni ta' ġenoċidju, delitti kontra l-umanità u delitti ta' gwerra (in-Netwerk Ġenoċidju).

Min jibbenefika

L-awtoritajiet nazzjonali huma l-imsieħba ewlenin tal-Eurojust. Il-Eurojust tgħaqqad flimkien l-awtoritajiet tal-inforzar tal-liġi u l-prosekuturi, billi tpoġġihom f'qagħda li jiġġieldu l-kriminalità organizzata serja li tinvolvi żewġ pajjiżi jew aktar tal-UE.

Ara wkoll

Dwar il-Eurojust

Stqarrijiet għall-istampa

Librerija ta' dokumenti

Impjiegi

Kuntatt

Isem
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
Sit web
https://www.eurojust.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+31 70 412 50 00
Numru tal-faks
+31 70 412 50 05
Indirizz postali
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands