Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

Eurojust logo

Informacje ogólne

 • Rola: wspieranie współpracy organów krajowych w dziedzinie zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczących więcej niż jednego kraju UE
 • Dyrektor administracyjny: Evert van Walsum
 • Członkowie: kolegium Eurojustu, po jednym przedstawicielu z każdego kraju
 • Rok założenia: 2002
 • Liczba pracowników: 270
 • Siedziba: Haga (Holandia)
 • Strona internetowa: Eurojust

Zadaniem Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) jest ułatwianie koordynacji sądowej i współpracy władz krajowych. Agencja udziela prokuratorom praktycznego wsparcia w walce z poważną przestępczością transgraniczną i terroryzmem.

Czym zajmuje się Eurojust?

Eurojust pomaga państwom członkowskim UE w zwalczaniu terroryzmu i poważnej przestępczości zorganizowanej i oferuje szereg usług, w tym:

 • koordynację dochodzeń i śledztw, w których uczestniczą co najmniej dwa kraje
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów jurysdykcji
 • pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu unijnych instrumentów prawnych, takich jak europejski nakaz aresztowania, europejski nakaz dochodzeniowy oraz nakazy i zaświadczenia dotyczące konfiskaty i zabezpieczenia.

W tym celu Eurojust:

 • organizuje spotkania koordynacyjne
 • pomaga w tworzeniu i finansowaniu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych
 • tworzy centra koordynacyjne, które zarządzają w czasie rzeczywistym skoordynowanymi operacjami wymierzonymi w siatki przestępcze (tzw. dni wspólnego działania)
 • zapewnia funkcjonowanie globalnej sieci prokuratorów łącznikowych i punktów kontaktowych, oferującej dostęp do jurysdykcji na całym świecie.

Eurojust obsługuje również sekretariaty Europejskiej Sieci Sądowej, sieci ekspertów krajowych ds. wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (sieć JIT) i sieci ds. badania i ścigania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych (Genocide Network). Agencja wspiera ponadto grupy dyskusyjne skupiające prokuratorów wyspecjalizowanych w kwestiach przemytu migrantów i handlu ludźmi oraz realizuje szereg programów i projektów, takich jak EuroMed Justice, projekt IPC i WB CRIM JUST.

Komu przynosi korzyści działalność Eurojustu?

Najważniejszymi partnerami Eurojustu są organy krajowe. Agencja ułatwia współpracę prokuratorów, organów ścigania i innych podmiotów zaangażowanych w zwalczanie poważnej przestępczości transgranicznej i terroryzmu. Ostateczną korzyść z działalności Eurojustu czerpią obywatele UE, ponieważ dba ona o bezpieczeństwo wszystkich obywateli Europy.

Więcej informacji

Eurojust: informacje

Komunikaty prasowe

Publikacje

Oferty pracy

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
Strona internetowa
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mail
Tel.
+31 704125000
Faks
+31 704125005
Adres pocztowy
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Niderlandy