Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Informacje ogólne

 • Rola: wspieranie współpracy organów krajowych w dziedzinie zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczących więcej niż jednego kraju UE
 • Dyrektor administracyjny: Nick Panagiotopoulos
 • Członkowie: Kolegium Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojustu), po jednym przedstawicielu z każdego kraju
 • Rok założenia: 2002
 • Liczba pracowników: 240
 • Siedziba: Haga (Holandia)
 • Strona internetowa: Eurojust

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) wspiera koordynację wymiarów sprawiedliwości i współpracę między organami krajowymi w zakresie zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości zorganizowanej w sprawach dotyczących więcej niż jednego kraju UE.

Czym zajmuje się Eurojust?

Pomaga krajom UE w zwalczaniu terroryzmu i poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczących więcej niż jednego kraju UE poprzez:

 • koordynację dochodzeń i śledztw, w których uczestniczą co najmniej dwa kraje
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów jurysdykcji
 • pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu unijnych instrumentów prawnych, takich jak europejski nakaz aresztowania oraz nakazy konfiskaty i zamrożenia mienia.

W tym celu Eurojust:

 • organizuje spotkania koordynacyjne
 • finansuje i zapewnia wkład ekspertów w prace wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych
 • organizuje centra koordynacyjne.

Mieszczą się w nim również sekretariaty Europejskiej Sieci Sądowej, sieci wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych i sieci ds. badania i ścigania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych (Genocide Network).

Komu przynosi korzyści działalność Eurojustu?

Najważniejszymi partnerami Eurojustu są organy krajowe. Eurojust wspiera współpracę organów ścigania i prokuratorów, umożliwiając im walkę z przypadkami poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczącej co najmniej dwóch państw członkowskich.

Zobacz również

Eurojust: informacje

Komunikaty prasowe

Biblioteka dokumentów

Oferty pracy

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
Strona internetowa
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mail
Tel.
+31 70 412 50 00
Faks
+31 70 412 50 05
Adres pocztowy
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Niderlandy