Skip to main content
Decentralizirana agencija

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Pregled

 • Vloga: Eurojust pomaga nacionalnim organom v skupnem boju proti terorizmu in hujšim oblikam organiziranega kriminala, ki prizadenejo več držav EU
 • Upravni direktor: Nick Panagiotopoulos
 • Člani: kolegij Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), 1 član iz vsake države EU
 • Leto ustanovitve: 2002
 • Število zaposlenih: 240
 • Sedež: Haag (Nizozemska)
 • Spletišče: Eurojust

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) podpira pravosodno usklajevanje in sodelovanje nacionalnih organov v boju proti terorizmu in hujšim oblikam organiziranega kriminala, ki prizadenejo več držav EU.

Naloge

V boju proti terorizmu in hujšim oblikam organiziranega kriminala, ki prizadenejo več držav EU, urad pomaga državam EU na naslednje načine:

 • usklajevanje preiskav in pregona, v katerih sta udeleženi najmanj 2 državi
 • pomoč pri reševanju sporov o pristojnosti
 • lajšanje priprave in izvajanja pravnih instrumentov EU, denimo evropskega naloga za prijetje ter odredb o zaplembi in zamrznitvi

Eurojust:

 • organizira usklajevalne sestanke
 • financira in zagotavlja strokovna mnenja za skupne preiskovalne enote
 • organizira koordinacijske centre

Urad ureja stike s sekretariati Evropske pravosodne mreže, mreže skupnih preiskovalnih enot in Zveze za preiskavo in sodni pregon genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih zločinov (mreža za področje genocida).

Koristi

Nacionalni organi so glavni partnerji Eurojusta. Eurojust povezuje organe kazenskega pregona v boju proti hujšim oblikam organiziranega kriminala, ki prizadenejo najmanj 2 državi EU.

Glej tudi

O uradu Eurojust

Sporočila za medije

Knjižnica

Zaposlitev

Kontakt

Ime
Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)
Spletna stran
https://www.eurojust.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+31 70 412 50 00
Številko telefaksa
+31 70 412 50 05
Poštni naslov
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Nizozemska