Skip to main content
Decentraliserad byrå

EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

Eurojust logo

Översikt

 • Uppgift: Hjälpa nationella myndigheter att tillsammans bekämpa grov organiserad brottslighet som drabbar flera EU-länder
 • Administrativ direktör: Evert van Walsum
 • Ledamöter: Kollegium med en ledamot från varje EU-land
 • Inrättad: 2002
 • Antal anställda: 270
 • Plats: Haag (Nederländerna)
 • Webbplats: Eurojust

EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) hjälper EU-ländernas rättsvårdande myndigheter att samarbeta och samordna sina insatser mot terrorism och grov organiserad och internationell brottslighet genom att ge åklagare praktiskt stöd.

Verksamhet

Eurojust hjälper EU-länderna att bekämpa terrorism och grov organiserad brottslighet genom att bland annat

 • samordna utredningar och åtal som berör minst två länder
 • bidra till att lösa behörighetskonflikter
 • bidra till att utarbeta och tillämpa EU-rättsakter, t.ex. europeiska arresteringsorder och utredningsorder samt beslut och intyg om förverkande och frysning.

Eurojust

 • anordnar samordningsmöten
 • hjälper till att tillsätta och finansiera gemensamma utredningsteam
 • upprättar samordningscentrum som i realtid leder gemensamma tillslag mot kriminella nätverk
 • sköter ett globalt nätverk av åklagare och kontaktpunkter som ger tillgång till jurisdiktioner runt om i världen.

Eurojust hyser också sekretariaten för det europeiska rättsliga nätverket, nätverket av nationella experter för gemensamma utredningsteam och nätverket för utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Dessutom stöder Eurojust fokusgrupper med specialiserade åklagare när det gäller människohandel och smuggling av migranter och genomför flera program och projekt, bland annat EuroMed Justice, IPC-projektet och WB Crim Just.

Målgrupper

EU-ländernas myndigheter är Eurojusts viktigaste partner. Eurojust bidrar till att samordna åklagarnas och de brottsbekämpande myndigheternas arbete så att de kan bekämpa grov organiserad, internationell brottslighet. I slutändan är det allmänheten som gynnas eftersom Eurojust arbetar för ett säkrare EU för alla.

Se också

Om Eurojust

Pressmeddelanden

Publikationer

Jobb

Kontakt

Namn
Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete
Webbplats
https://www.eurojust.europa.eu/
E-post
Telefon
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Postadress
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Nederländerna