Skip to main content
Decentraliserad byrå

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Översikt

 • Uppgift: Hjälpa nationella myndigheter att tillsammans bekämpa grov organiserad brottslighet som drabbar flera EU-länder
 • Administrativ direktör: Nick Panagiotopoulos
 • Ledamöter: Kollegium med en ledamot per EU-land
 • Inrättad: 2002
 • Antal anställda: 240
 • Plats: Haag (Nederländerna)
 • Webbplats: Eurojust

EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) hjälper nationella myndigheter med rättslig samordning och samarbete för att bekämpa terrorism och grov organiserad brottslighet som drabbar flera EU-länder.

Verksamhet

Eurojust hjälper EU-länderna att bekämpa terrorism och grov organiserad brottslighet i flera länder genom att

 • samordna utredningar och åtal som berör minst två länder
 • bidra till att lösa behörighetskonflikter
 • bidra till att utarbeta och genomföra EU-rättsakter, t.ex. europeiska arresteringsorder och förverkande- och frysningsbeslut.

Eurojust

 • anordnar samordningsmöten
 • bidrar med expertkunskap i gemensamma utredningsgrupper
 • upprättar samordningscentrum.

I Eurojusts administration ingår även sekretariaten för det europeiska rättsliga nätverket, nätverket för gemensamma utredningsgrupper och nätverket för utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott.

Målgrupper

EU-ländernas rättsliga myndigheter är Eurojusts viktigaste partner. Eurojust bidrar till att samordna åklagarnas och de brottsbekämpande myndigheternas arbete så att de kan bekämpa grov organiserad brottslighet som berör flera EU-länder.

Se också

Om Eurojust

Pressmeddelanden

Dokumentation

Lediga jobb

Kontakt

Namn
Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Webbplats
https://www.eurojust.europa.eu/
E-post
Telefon
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Postadress
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Nederländerna