Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

logo of European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Pregled

  • Uloga: Potpora provedbi politika EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova upravljanjem opsežnim informacijskim sustavima
  • Direktor: Krum Garkov
  • Godina osnivanja: 2011, operativna od 1. prosinca 2012.
  • Broj zaposlenika: 137
  • Lokacija: Sjedište: Tallinn (Estonija), operativna lokacija: Strasbourg (Francuska), pričuvna lokacija: Sankt Johann im Pangau (Austrija)
  • Web-mjesto:eu-LISA

eu-LISA pruža tehničku podršku nastojanjima država članica EU-a za povećanje sigurnosti u Europi.

Djelokrug

Upravlja opsežnim integriranim informacijskim sustavima s pomoću kojih se

  • održava unutarnja sigurnost u zemljama Schengena 
  • omogućuje zemljama Schengena da razmjenjuju podatke o vizama
  • utvrđuje koja je država članica EU-a nadležna za pojedinačni zahtjev za azil.

doprinosi slobodi putovanja diljem EU-a za građane Europe bez ugrožavanja europske sigurnosti.

Agencija testira i nove tehnologije kako bi se uspostavio suvremeniji, učinkovitiji i sigurniji sustav upravljanja granicama u EU-u. Koordinirala je i testiranje i daljnje korake u pilot projektu Pametne granice, kao i analizu rezultata i izvješćivanje o pilot projektu u bliskoj suradnji s uključenim državama članicama EU-a i europskim institucijama.

Korisnici

Osobe koje žive na području EU-a koje mogu slobodno i sigurno putovati unutar Unije.

Vidi također

Newsroom agencije eu-LISA

Kontakt

Ime
Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Internetska stranica
https://eulisa.europa.eu/
E-adresa
Poštanska adresa
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, Estonija
Društvene mreže