Skip to main content
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

logo of European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Īss apraksts

  • Uzdevums: atbalstīt ES politikas īstenojumu tieslietu un iekšlietu jomā, pārvaldot lielapjoma IT sistēmas
  • Direktors: Krums Garkovs
  • Dibināšanas gads: 2011. gads, darbojas kopš 2012. gada 1. decembra
  • Darbinieku skaits: 137
  • Atrašanās vieta: galvenā mītne ir Tallinā (Igaunija), tehniskais birojs ir Strasbūrā (Francija), dublējuma birojs — Sanktjohannā (Austrija)
  • Tīmekļa vietne: eu-LISA

eu-LISA sniedz tehnisku atbalstu ES dalībvalstu centieniem padarīt Eiropu drošāku.

Ko šī iestāde dara?

Tā pārvalda integrētas lielapjoma IT sistēmas,

  • kas nodrošina iekšējās drošības uzturēšanu Šengenas valstīs ;
  • dod iespēju Šengenas valstīm apmainīties ar datiem par vīzām;
  • nosaka, kura ES valsts ir atbildīga par konkrēta patvēruma pieprasījuma izskatīšanu.

Tā palīdz nodrošināt eiropiešu brīvu pārvietošanos ES iekšienē, nekaitējot Eiropas drošībai.

Aģentūra arī izmēģina jaunas tehnoloģijas, ar kurām ir iecerēts ieviest modernāku, efektīvāku un drošāku robežu pārvaldības sistēmu ES. Cieši sadarbojoties ar ES valstīm, kuras piedalījās, un ES iestādēm, tā koordinēja pilotprojekta “Viedās robežas” izmēģinājuma fāzi, turpmākos pasākumus, rezultātu analīzi un ziņojumu par pilotprojektu.

Kas ir ieguvēji?

ES iedzīvotāji, jo viņi var brīvi un pilnīgi droši ceļot Eiropas Savienībā.

Skatīt arī

eu-LISA jaunumi

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Tīmekļvietne
https://eulisa.europa.eu/
E-pasts
Pasta adrese
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, Igaunija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi