Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

logo of European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Prehľad

  • Úloha: podporovať vykonávanie politík EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí prostredníctvom riadenia rozsiahlych informačných systémov
  • Riaditeľ: Krum Garkov
  • Rok vzniku: 2011. Funguje od 1. decembra 2012
  • Počet zamestnancov: 137
  • Sídlo: Sídlo: Tallinn (Estónsko), operačné sídlo: Štrasburg (Francúzsko), podporné pracovisko: Sankt Johann im Pangau (Rakúsko)
  • Webové sídlo: eu-LISA

Agentúra eu-LISA poskytuje technickú podporu krajinám EÚ v ich úsilí o zaistenie bezpečnejšej Európy.

Úlohy

Riadi rozsiahle integrované systémy IT, ktoré

  • udržiavajú vnútornú bezpečnosť v krajinách schengenského priestoru ,
  • schengenským krajinám umožňujú vymieňať si údaje o vízach,
  • určujú, ktorá krajina EÚ zodpovedá za preskúmanie konkrétnej žiadosti o azyl.

Agentúra pomáha zaisťovať, aby Európania mohli voľne cestovať v rámci EÚ, ktorá je bezpečná aj bez vnútorných hraníc.

Agentúra tiež testuje nové technológie s cieľom zaviesť modernejší, účinnejší a bezpečnejší systém riadenia hraníc v EÚ. V úzkej spolupráci so zúčastnenými krajinami EÚ a európskymi inštitúciami koordinovala fázu testovania a kontroly pilotného projektu Inteligentné hranice, analýzy výsledkov a vypracovanie správy o pilotnom projekte.

Kto má z činnosti osoh

Obyvatelia EÚ, ktorí môžu slobodne a bezpečne cestovať v rámci EÚ.

Klikni tiež na...

Newsroom agentúry eu-LISA

Kontakt

Meno/Názov
Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Webové sídlo
https://eulisa.europa.eu/
E-mailová adresa
Poštová adresa
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, Estónsko
Sociálne médiá