Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Преглед

С какво се занимава

Съвместното предприятие EuroHPC дава възможност на Европейския съюз, участващите в него държави и частни партньори да координират усилията си и да обединят ресурсите си, за да превърнат Европа в световен лидер в областта на изчисленията със суперкомпютри.

Това ще подпомогне високите научни достижения и промишлената мощ на Европа, ще подкрепи цифровата трансформация на нейната икономика и ще гарантира технологичния суверенитет на континента. 

По-конкретно СП EuroHPC има за цел:

 • разработване, внедряване, разширяване и поддържане в ЕС на водеща в световен мащаб обединена, сигурна и хиперсвързана екосистема за изчисления, услуги и инфраструктура за данни в областта на суперкомпютрите и квантовите компютри
 • подкрепа за разработването на ориентирана към търсенето и насочена към потребителите суперкомпютърна система, основана на верига на доставки, която ще гарантира предоставянето на свързаните компоненти, технологии и знания, като по този начин се ограничава рискът от смущения
 • разработване на широк спектър от приложения, оптимизирани за тези системи
 • разширяване на използването на тази суперкомпютърна инфраструктура, за да се включат голям брой публични и частни потребители
 • подкрепа за развитието на ключови умения в областта на високоскоростните изчисления в европейската наука и промишленост.

Кой има полза от това

Обществеността 

Суперкомпютрите имат много полезни приложения, например:

 • медицински изследвания, откриване на нови лекарства, разработване и насочване на медицински терапии с оглед на индивидуалните нужди и състояние на пациентите
 • предвиждане на тежка метеорологична обстановка и наблюдение на изменението на климата
 • борба с киберпрестъпността (фишинг, кражба на самоличност и др.)
 • повишаване на киберсигурността, по-специално за защита на критичната инфраструктура (съоръжения и др.). 

Промишленост 

Суперкомпютрите дават възможност за увеличаване на иновациите и създаване на усъвършенствани продукти и услуги с по-висока стойност в промишлените сектори, като същевременно допринасят за свеждане до минимум на разходите, съкращаване на производствените цикли и повишаване на ефективността. Това проправя пътя към по-безопасни и по-екологосъобразни технологии в промишлеността. 

Наука и изследвания 

Суперкомпютрите са в основата на цифровата трансформация в науката, като дават възможност за по-задълбочено научно разбиране и пробиви в почти всяка научна област, като например:

 • фундаментална физика (разширяване на границите на нашите познания за материята, изследване на Вселената) 
 • материалознание (например проектиране на нови компоненти от критично значение за фармацевтичния или енергийния сектор) 
 • науки за Земята (моделиране на атмосферни и океански явления на планетарно равнище). 

Повече информация

Съвместно предприятие EuroHPC 
Достъп до нашите суперкомпютри 
Текущи проекти 
Съобщения за медиите 

Контакт

Име
Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)
Уебсайт
https://eurohpc-ju.europa.eu/
Телефонен номер
(+352) 28 12 45 00
Пощенски адрес
Drosbach Building (DRB) - Wing E – 1st floor, 12E rue Guillaume Kroll, 2920 Luxembourg, Люксембург
Социални медии