Skip to main content
Gemeenschappelijke onderneming van de EU

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC)

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Overzicht

Wat doet de onderneming?

De gemeenschappelijke onderneming EuroHPC stelt de Europese Unie, de eraan deelnemende landen en particuliere partners in staat hun inspanningen te coördineren en hun middelen te bundelen om van Europa een wereldleider op het gebied van supercomputing te maken.

Dit versterkt Europa’s wetenschappelijke eminentie en industriële kracht , ondersteunt de digitale transformatie van zijn economie en waarborgt de technologische soevereiniteit van het continent. 

Meer bepaald heeft de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC tot doel:

 • een wereldwijd toonaangevend infrastructuurecosysteem op het gebied van gefedereerde, beveiligde en hypergeconnecteerde supercomputing, kwantumcomputing, diensten en data in de EU te ontwikkelen, uit te rollen, uit te breiden en in stand te houden;
 • de ontwikkeling van een vraaggericht, gebruikersgestuurd supercomputingsysteem te ondersteunen op basis van een toeleveringsketen die de verstrekking van aanverwante componenten, technologieën en kennis garandeert, waardoor het risico op verstoring wordt verkleind;
 • uiteenlopende toepassingen te ontwikkelen die voor deze systemen zijn geoptimaliseerd;
 • het gebruik van deze supercomputinginfrastructuur uit te breiden tot een groot aantal publieke en particuliere gebruikers;
 • de ontwikkeling van essentiële vaardigheden op het gebied van high-performance computing in de Europese wetenschap en industrie te ondersteunen.

Wie is erbij gebaat?

Het grote publiek 

Supercomputing heeft veel nuttige toepassingen, zoals:

 • medisch onderzoek, de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen, de ontwikkeling van geneeskundige behandelingen, gericht op de individuele behoeften en aandoeningen van patiënten;
 • anticiperen op extreme weersomstandigheden en monitoring van de klimaatverandering;
 • bestrijding van cybercriminaliteit (phishing, identiteitsdiefstal enz.);
 • verbetering van cyberbeveiliging, met name voor de bescherming van kritieke infrastructuur (nutsvoorzieningen enz.). 

De industrie 

Supercomputers zorgen voor meer innovatie en meer producten en diensten met een hogere waarde in industriële sectoren. Hierdoor worden de kosten beperkt, de productiecycli korter en de efficiëntie hoger. Dit effent de weg voor veiligere en groenere technologieën in de industrie. 

Wetenschap en onderzoek 

Supercomputing vormt de kern van de digitale transformatie in de wetenschap en maakt diepere wetenschappelijke inzichten en doorbraken op vrijwel ieder gebied van de wetenschap mogelijk, zoals:

 • fundamentele natuurkunde (de grenzen van onze kennis van materie verleggen en het heelal verkennen); 
 • materiaalkennis (b.v. nieuwe kritieke componenten voor de farmaceutische of de energiesector ontwerpen); 
 • aardwetenschappen (modellering van atmosferische en oceaanverschijnselen op planetair niveau). 

Verdere informatie

Ontdek Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC 
Toegang tot onze supercomputers 
Lopende projecten 
Persberichten 

Contact

Naam
Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC)
Website
https://eurohpc-ju.europa.eu/
Telefoonnummer
(+352) 28 52 12 45 00
Postadres
Drosbach-gebouw (DRB) — Vleugel E — 1e verdieping, 12E, rue Guillaume Kroll, 2920 Luxemburg, Luxemburg
Sociale media