Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Spoločný podnik EÚ

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Prehľad

Aktivity

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku umožňuje Európskej únii, zúčastneným krajinám a súkromným partnerom koordinovať úsilie a združovať zdroje, aby sa Európa stala svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

Vďaka tomu sa posilní vedecká excelentnosť a priemyselná sila Európy, podporí sa digitálna transformácia jej hospodárstva a zabezpečí sa technologická suverenita kontinentu. 

Ciele spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku sú presnejšie takéto:

 • vyvinúť, zaviesť, rozšíriť a udržiavať v EÚ federovaný, bezpečný a hyperprepojený ekosystém infraštruktúrysuperpočítačov, kvantovej výpočtovej techniky, služieb a údajov s vedúcim postavením vo svete,
 • podporiť vývoj systému superpočítačov orientovaného na dopyt a používateľa, ktorý je založený na dodávateľskom reťazci zaručujúcom prísun súvisiacich komponentov, technológií a poznatkov, čím sa obmedzí riziko narušenia,
 • vyvinúť širokú škálu aplikácií optimalizovaných pre tieto systémy,
 • rozšíriť využívanie tejto infraštruktúry superpočítačov na veľký počet verejných a súkromných používateľov,
 • podporovať rozvoj kľúčových zručností v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky v európskej vede a priemysle.

Kto tým získava

Verejnosť 

Existuje veľa spôsobov, ako možno superpočítače užitočne využiť, ako sú:

 • lekársky výskum, vývoj nových liekov, vývoj a zameranie liečebných postupov na individuálne potreby a stav pacientov,
 • predvídanie nepriaznivých poveternostných podmienok a monitorovanie zmeny klímy,
 • boj proti počítačovej kriminalite (phishing, krádež totožnosti atď.),
 • zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti, najmä na účely ochrany kritickej infraštruktúry (verejné služby atď.). 

Priemysel 

Superpočítače umožňujú v priemyselných odvetviach zvyšovať mieru inovácií a šírenia výrobkov a služieb s vyššou hodnotou. Zároveň minimalizujú náklady, redukujú výrobné cykly a zvyšujú efektívnosť. Tým sa pripravuje pôda pre bezpečnejšie a zelenšie technológie v priemysle. 

Veda a výskum 

Superpočítače sú centrálnym aspektom digitálnej transformácie vedy, pričom umožňujú hlbšie vedecké chápanie a prelomové objavy takmer vo všetkých oblastiach vedy, ako sú:

 • základná fyzika (posúvanie hraníc nášho poznania hmoty, skúmanie vesmíru), 
 • veda o materiáloch (napr. navrhovanie nových kritických komponentov pre farmaceutický alebo energetický sektor), 
 • veda o Zemi (modelovanie atmosférických a oceánskych javov na celosvetovej úrovni). 

Ďalšie informácie

Oboznámte sa so spoločným podnikom pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku 
Prístup k našim superpočítačom 
Prebiehajúce projekty 
Tlačové správy 

Kontakt

Meno/Názov
Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku
Webové sídlo
https://eurohpc-ju.europa.eu/
Telefónne číslo
(+352) 28 12 45 00
Poštová adresa
Drosbach Building (DRB) - Wing E – 1st floor, 12E rue Guillaume Kroll, 2920 Luxembourg, Luxembursko
Sociálne médiá