Skip to main content
Logo of European School of Administration

Forléargas

 • Ról: Is é misean na Scoile Riaracháin Eorpaí deiseanna foghlama ar ardchaighdeán a chur ar fáil a fhreastalaíonn ar riachtanais institiúidí uile an Aontais agus a bhfoirne.
 • Ceann Gníomhach: Christiane Keutgens
 • Bliain a bhunaithe: 2005
 • An líon foirne: 20
 • Láthair: An Bhruiséil agus Lucsamburg
 • Suíomh GréasáinAn Scoil Riaracháin Eorpach 

Gníomhaíochtaí

Cuireann an Scoil Riaracháin Eorpach deiseanna foghlama do bhaill foirne an Aontais Eorpaigh. San áireamh leis an tairiscint foghlama tá an méid seo a leanas:

 • cláir bhainistíochta agus cláir cheannaireachta
 • oiliúint do dhaoine nua
 • deimhniúchán: clár oiliúna le haghaidh baill foirne ar leibhéal cúntóra atá aitheanta ag na hinstitiúidí ina bhfuil siad ag obair mar bhaill a bhfuil sé d’acmhainn acu a bheith ina riarthóirí.
 • Oiliúint príomhscileanna, folláine agus ceardlanna athléimneachta
 • Clár Erasmus don Riarachán Poiblí: cuairteanna gearra staidéir do státseirbhísigh náisiúnta óga ó Bhallstáit an Aontais a mbaineann a bpoist le saincheisteanna an Aontais.
 • DISPA: líonra de Stiúrthóirí Institiúidí agus Scoileanna Riaracháin Phoiblí na mBallstát, mar aon leis an Institiúid Eorpach um Riarachán Poiblí (EIPA). Is iad an Scoil Riaracháin Eorpach agus Aonad an Choimisiúin Eorpaigh um Fhoghlaim agus um Fhorbairt a dhéanann ionadaíocht d’institiúidí an Aontais Eorpaigh. Is é is cuspóir don líonra sin comhar agus malartú dea-chleachtais a chur chun cinn i réimse na hoiliúna le haghaidh seirbhísigh phoiblí.

Cé a bhaineann tairbhe as? 

Baineann foireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais tairbhe as an tairiscint foghlama sin, rud a chuidíonn le baill foirne an Aontais forbairt ghairmiúil a dhéanamh, scileanna nua a fhorbairt agus barr a gcumais a bhaint amach ar deireadh thiar. 

Tuilleadh eolais

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

Teagmháil

Ainm
An Scoil Riaracháin Eorpach
Suíomh gréasáin
https://europa.eu/eas/index_en.htm
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+ 32 (0)2 29 68 323
Seoladh poist
An Scoil Riaracháin Eorpach, Rue Philippe le Bon, 3, 1049 Bruxelles/Brussels, An Bheilg
Oifig
Fischer building, 135 Rue Adolphe Fischer, L-1521, Luxembourg
Na meáin shóisialta