Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Medziinštitucionálna služba EÚEuSA

Európska škola verejnej správy

Logo of European School of Administration

Prehľad

 • Úloha: Poslaním Európskej školy verejnej správy je poskytovať príležitosti na kvalitné vzdelávanie, ktoré spĺňajú potreby všetkých inštitúcií EÚ a ich zamestnancov.
 • Riaditeľ(-ka): Christiane Keutgens
 • Rok zriadenia: 2005
 • Počet zamestnancov: 20
 • Sídlo: Brusel a Luxemburg
 • Webové sídloEurópska škola verejnej správy 

Úlohy

Európska škola verejnej správy poskytuje zamestnancom EÚ príležitosti na vzdelávanie. Ponuka vzdelávania zahŕňa:

 • programy zamerané na riadenie a vedenie,
 • odbornú prípravu nových zamestnancov,
 • certifikáciu: program odbornej prípravy pre zamestnancov pracujúcich na pozícii asistentov, ktorých zástupcovia príslušných inštitúcií označili za osoby s potenciálom stať sa administrátormi,
 • odbornú prípravu zameranú na kľúčové zručnosti, semináre týkajúce sa duševnej pohody a odolnosti,
 • program Erasmus pre verejnú správu: krátke študijné návštevy pre mladých zamestnancov vnútroštátnej verejnej správy z krajín EÚ, ktorých pracovná náplň zahŕňa problematiku EÚ,
 • DISPA: sieť riaditeľov inštitútov a škôl verejnej správy z členských štátov, ako aj Európsky inštitút verejnej správy (EIPA). Inštitúcie EÚ zastupuje Európska škola verejnej správy a oddelenie odborného vzdelávania a rozvoja v Európskej komisii. Účelom tejto siete je podporovať spoluprácu a výmenu osvedčených postupov v oblasti odbornej prípravy verejných činiteľov.

Kto má z činnosti osoh 

Z tejto ponuky vzdelávania majú osoh zamestnanci inštitúcií a agentúr EÚ, pričom táto ponuka vzdelávania pomáha zamestnancom EÚ odborne rásť, rozvíjať nové zručnosti a v konečnom dôsledku napĺňať svoj potenciál. 

Ďalšie informácie

Európsky úrad pre výber pracovníkov

Kontakt

Meno/Názov
Európska škola verejnej správy
Webové sídlo
https://europa.eu/eas/index_en.htm
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+ 32 (0)2 29 68 323
Poštová adresa
Európska škola verejnej správy, Rue Philippe le Bon, 3, 1049 Brusel, Belgicko
Úrad
Fischer building, 135 Rue Adolphe Fischer, L-1521, Luxembourg
Sociálne médiá