Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Ülevaade

 • Ülesanded: Toetada ELi liikmesriikide ametiasutusi Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamisel, andes operatiiv- ja tehnilist abi.
 • Tegevdirektor: Nina Gregori
 • Asutatud: 2022
 • Töötajate arv: üle 500
 • Asukoht:  Valletta (Malta)
 • Veebisait: EUAA


Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) on detsentraliseeritud ELi amet, mis pakub operatiiv- ja tehnilist tuge ning koolitusi ELi liikmesriikide ametiasutustele. Nii aitab amet liikmesriikide ametiasutustel rakendada ELi varjupaigaõigust ning ühtlustada varjupaigamenetlusi ja vastuvõtutingimusi.

Tegevus

Euroopa Liidu Varjupaigaamet pakub ELi riikidele mitmesugust operatiiv- ja tehnilist tuge. Selleks et ühtlustada varjupaiga- ja vastuvõtutavasid kogu ELis võib amet kooskõlas Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kõrgete standarditega

 • anda kiiresti operatiivabi rändesurve alla kannatavatele ELi riikidele; 
 • kasutada alalist varjupaigaekspertide reservi, mis koosneb 500st liikmesriigi ametnikust, kes on ameti käsutuses ja keda saab lähetada kiiresti kõikjale ELis;
 • koostada liikmesriikide ametnike jaoks ulatuslik varjupaigaalane koolituskava, et saavutada eesmärk saada ELi akrediteerimisasutuseks rahvusvahelise kaitse küsimustes;
 • kaitsta varjupaigataotlejate põhiõigusi järgmistel viisidel:
  • põhiõiguste ametniku ametissenimetamine,
  • kaebuste lahendamise mehhanismi loomine,
  • kodanikuühiskonna organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide rolli tugevdamine;
 • parandada koordineerimist päritolu- ja transiidiriikidega järgmistel viisidel:
  • kontaktametnike nimetamine kolmandatesse riikidesse,
  • koostöö kolmandate riikide ametiasutustega, et suurendada rahvusvahelise õigusega kooskõlas olevat varjupaiga- ja vastuvõtusuutlikkust.


Alates 31. detsembrist 2023 hakkab amet jälgima, kuidas ELi riigid rakendavad varjupaiga- ja vastuvõtutavasid käsitlevaid ELi õigusakte. Puuduste kõrvaldamist käsitlevaid soovitusi hakatakse koostama siis, kui Dublini määrus asendatakse või seda muul viisil ajakohastatakse.


Kasusaajad

Euroopa Liidu Varjupaigaameti tööst saavad kõige rohkem kasu ametnikud ja praktikud, kes töötavad ELi riikide ametiasutustega ja kelle vastutusalasse kuuluvad järgmised ülesanded:

 • varjupaiga- ja rahvusvahelise kaitse taotluste hindamine ja haldamine,
 • piisavate vastuvõtutingimuste tagamine.

Lisaks valmistab amet ette ja annab nii valdkonna spetsialistidele kui ka laiemale üldsusele erapooletut teavet varjupaiga- ja rändeolukorra kohta ELis.
 

Lisateave

Viimased uudised

Pressiteated

Töökohad

Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)
Veebisait
https://www.euaa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+356 22487500
Postiaadress
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Sotsiaalmeedia