Skip to main content
Decentralizirana agencija

Agencija Evropske unije za azil (EUAA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Pregled

 • Naloga: podpira nacionalne organe držav EU pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema z zagotavljanjem operativne in tehnične pomoči
 • Izvršna direktorica: Nina Gregori
 • Leto ustanovitve: 2022
 • Število zaposlenih: več kot 500
 • Sedež:  Valletta, Malta
 • Spletišče: EUAA


Agencija Evropske unije za azil (EUAA) je decentralizirana agencija EU, ki nacionalnim organom držav EU zagotavlja operativno in tehnično podporo ter usposabljanje. Pomaga jim pri izvajanju zakonodaje EU o azilu in enotnejši uporabi azilnih postopkov in pogojev za sprejem.

Naloge

Agencija EUAA zagotavlja širok nabor operativne in tehnične podpore državam EU. Agencija lahko za enotnejšo uporabo praks na področju azila in sprejema v EU v skladu z visokimi standardi skupnega evropskega azilnega sistema:

 • hitro napoti operativno pomoč državam EU, ki se spopadajo z migracijskim pritiskom 
 • črpa iz stalne rezervne sestave 500 nacionalnih uradnikov za azil, ki so na voljo agenciji in jih je mogoče hitro napotiti kamorkoli v EU
 • pripravi obsežen učni načrt usposabljanja na področju azila za nacionalne uradnike in postane akreditacijski organ EU za zadeve na področju mednarodne zaščite
 • zaščititemeljne pravice prosilcev za azil z:
  • imenovanjem „uradnika za temeljne pravice“
  • vzpostavitvijo pritožbenega mehanizma
  • krepitvijo vloge organizacij civilne družbe in nevladnih organizacij
 • izboljša koordinacijo z državami izvora in tranzita z:
  • imenovanjem uradnikov za zvezo v državah, ki niso članice EU
  • sodelovanjem z organi držav, ki niso članice EU, za pomoč pri gradnji azilnih in sprejemnih zmogljivosti, ki so v skladu z obveznostmi mednarodnega prava


Agencija bo 31. decembra 2023 začela spremljati, kako države EU izvajajo zakonodajo EU o praksah na področju azila in sprejema. Priprava priporočil za odpravo pomanjkljivosti se bo začela, ko bo nadomeščena ali posodobljena dublinska uredba.


Koristi

Agencija zlasti podpira uradnike in strokovne delavce, ki delajo z nacionalnimi organi v državah EU in so odgovorni za:

 • presojo in obravnavo prošenj za azil in mednarodno zaščito
 • zagotavljanje ustreznih pogojev za sprejem

Agencija poleg tega pripravlja in zagotavlja nepristranske informacije o stanju na področju azila in migracij v EU, in sicer tako za strokovnjake kot za širšo javnost.
 

Dodatne informacije

Aktualne novice

Sporočila za medije

Zaposlitev

Uredba o Agenciji EU za azil

Kontakt

Ime
Agencija Evropske unije za azil (EUAA)
Spletna stran
https://www.euaa.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+356 22487500
Poštni naslov
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Družbeni mediji