Skip to main content
Decentraliserad byrå

Europeiska unionens asylbyrå

European Union Agency for Asylum - Logo

Översikt

 • Uppgift: Hjälpa EU-ländernas myndigheter att genomföra det gemensamma europeiska asylsystemet genom att tillhandahålla operativt och tekniskt stöd.
 • Verkställande direktör: Nina Gregori
 • Inrättad: 2022
 • Antal anställda: Över 500
 • Plats:  Valletta, Malta
 • Webbplats: EU:s asylbyrå


EU:s asylbyrå är en decentraliserad EU-byrå som ger EU-ländernas myndigheter operativt och tekniskt stöd och utbildning. Syftet är att hjälpa myndigheterna att genomföra EU:s lagstiftning om asyl och göra asylförfarandena och mottagningsvillkoren mer enhetliga.

Verksamhet

Asylbyrån ger EU-länderna operativt och tekniskt stöd av många olika slag. För att göra asylförfarandena och mottagningsvillkoren i EU mer enhetliga i enlighet med det gemensamma europeiska asylsystemets (Ceas) höga standarder kan asylbyrån

 • snabbt sätta in operativt stöd för att hjälpa EU-länder som utsätts för migrationstryck 
 • utnyttja en permanent reserv för asylinsatser med 500 nationella tjänstemän som står till byråns förfogande och snabbt kan sättas in överallt i EU
 • ta fram en övergripande asylutbildningsplan för nationella tjänstemän för att nå målet att bli EU:s ackrediteringsorgan för internationellt skydd
 • skydda de asylsökandes grundläggande rättigheter genom att
  • utse ett ombud för grundläggande rättigheter
  • inrätta en klagomålsmekanism
  • stärka civilsamhällets och de icke-statliga organisationernas roll
 • förbättra samordningen med ursprungs- och transitländerna genom att
  • utse sambandsmän i länder utanför EU
  • samarbeta med myndigheterna i länder utanför EU för att hjälpa dem att bygga upp asyl- och mottagningskapacitet i enlighet med internationell rätt.


Från och med den 31 december 2023 kommer asylbyrån att övervaka hur EU-länderna genomför EU:s lagstiftning om asyl och mottagningsvillkor. Rekommendationer för att åtgärda brister kommer att utarbetas när Dublinförordningen har ersatts eller uppdaterats.


Målgrupper

Den viktigaste målgruppen är de nationella myndigheternas tjänstemän och de aktörer som samarbetar med EU-ländernas myndigheter med ansvar för att

 • bedöma och handlägga asylansökningar och ansökningar om internationellt skydd
 • säkerställa lämpliga mottagningsvillkor.

Dessutom sammanställer och tillhandahåller asylbyrån opartisk information om asyl- och migrationsläget i EU för både specialister och allmänheten.
 

Se också

Aktuella nyheter

Pressmeddelanden

Lediga jobb

Förordningen om EU:s asylbyrå

Kontakt

Namn
Europeiska unionens asylbyrå
Webbplats
https://www.euaa.europa.eu/
E-post
Telefon
+356 22487500
Postadress
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Sociala medier