Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Съвместно предприятие на ЕССъвместно предприятие S2R

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Europe's Rail Joint Undertaking

Преглед

 • Роля: Съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ (EU-Rail) има за цел да осигури, чрез интегриран системен подход, гъвкава, с висок капацитет, мултимодална, устойчива, надеждна и интегрирана железопътна мрежа на ЕС за европейски пътници и товари.
 • Изпълнителен директор: Карло Боргини
 • Партньори: ЕС (представляван от Комисията) и членуващите дружества
 • Основано през: 2021 г. (предшественикът му Shift2Rail е създаден през 2014 г.)
 • Брой служители: 29
 • Местоположение: Брюксел, Белгия
 • Уебсайт: Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

EU-Rail е европейско партньорство за научни изследвания и иновации в областта на железопътния транспорт в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ (2020—2027 г.) и наследник на съвместното предприятие Shift2Rail. 

Това партньорство има за цел ускоряване на научноизследователската и развойната дейност в областта на иновативните технологии и оперативните решения. То подкрепя политиките и целите на ЕС за железопътния сектор, неговата конкурентоспособност и европейския сектор за оборудване за железопътния транспорт. EU-Rail ускорява използването на интегрирани, оперативно съвместими и стандартизирани технологични иновации, необходими за подпомагане на единното европейско железопътно пространство.
 

С какво се занимава

Целта на EU-Rail е да осигури интегрирана европейска железопътна мрежа с голям капацитет чрез премахване на пречките пред оперативната съвместимост, предоставяне на решения за пълна интеграция (обхващащи управлението на движението, превозните средства, инфраструктурата и услугите) и по-бързо внедряване и разгръщане на иновациите чрез финансирани проекти. То насърчава цифровизацията и автоматизацията с цел намаляване на разходите за железопътния сектор, увеличаване на капацитета и засилване на гъвкавостта и надеждността. Неговата работа се основава на функционална системна архитектура, съвместно използвана от сектора в координация с Агенцията за железопътен транспорт на ЕС.

Европейската железопътна система също така трябва да бъде интегрирана в по-широката транспортна система. EU-Rail подкрепя развитието на силна и конкурентоспособна в световен мащаб европейска железопътна промишленост. 

Целите на EU-Rail са съобразени с целите на политиката на ЕС, неговата визия за железопътния сектор и предизвикателствата, свързани с трансформирането на железопътната система.

Партньорството EU-Rail има за цел да осигури бърз преход към европейска железопътна система, която: 

 • отговаря на променящите се изисквания на клиентите
 • подобрява ефективността и капацитета
 • намалява разходите
 • допринася за по-устойчив транспорт
 • осигурява хармонизиран подход за адаптиране към промените в сектора 
 • осигурява по-голяма роля на железопътния транспорт в европейския транспорт и пътуванията
 • допринася за по-конкурентоспособен сектор на железопътния транспорт в ЕС 

Кой има полза от това

 • Пътниците
 • Потребители на железопътен превоз на товари
 • Транспортни компании 
 • Дружествата за управление на инфраструктурата
 • Индустрията за оборудване за железопътния транспорт

Повече информация

Покани за представяне на предложения

Покани за подаване на оферти

Новини

Бюлетин

Контакт

Име
Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“
Уебсайт
https://rail-research.europa.eu/
Електронен адрес
Пощенски адрес
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussels, Бeлгия
Социални медии