Skip to main content
Společný podnik EUSP S2R

Společný podnik pro evropské železnice

Europe's Rail Joint Undertaking

Shrnutí

 • Úloha: Cílem společného podniku pro evropské železnice (EU-Rail) je vytvořit prostřednictvím integrovaného systémového přístupu vysokokapacitní, flexibilní, multimodální, udržitelnou, spolehlivou a integrovanou železniční síť EU určenou k přepravě cestujících i nákladu.
 • Výkonný ředitel: Carlo Borghini
 • Partneři: Evropská unie (zastoupená Evropskou komisí) a společnosti ze zemí EU
 • Rok zřízení: 2021 (předchůdce, společný podnik Shift2Rail, byl založen v roce 2014)
 • Počet zaměstnanců: 29
 • Sídlo: Brusel
 • Internetové stránky: Společný podnik pro evropské železnice

EU-Rail je evropské partnerství pro výzkum a inovace v odvětví železniční dopravy v rámci programu Horizont Evropa (2020–2027) a nástupce společného podniku Shift2Rail. 

Jeho cílem je urychlit výzkum a vývoj inovativních technologií a provozních řešení. Slouží k podpoře politických opatření a cílů EU v odvětví železniční dopravy, jeho konkurenceschopnosti a evropského železničního dodavatelského průmyslu. EU-Rail se snaží urychlit využívání integrovaných, interoperabilních a standardizovaných technologických inovací nezbytných pro vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.
 

Náplň činnosti

Cílem společného podniku EU-Rail je vytvořit vysokokapacitní integrovanou evropskou železniční síť odstraněním překážek spojených s interoperabilitou, poskytnutím řešení pro plnou integraci (zahrnujících řízení dopravy, vozidla, infrastrukturu a služby) a dosažením rychlejšího zavádění inovací do praxe prostřednictvím financovaných projektů. EU-Rail se zaměřuje na digitalizaci a automatizaci s cílem snížit náklady a zvýšit kapacitu, flexibilitu a spolehlivost železničního odvětví. Společný podnik se opírá o funkční systémovou architekturu, kterou sdílí se železničním odvětvím, a to v koordinaci s Agenturou EU pro železnice.

Evropský železniční systém by se měl také stát součástí širšího dopravního systému. EU-Rail proto podporuje rozvoj silného a celosvětově konkurenceschopného železničního průmyslu. 

Cíle společného podniku jsou stanoveny tak, aby se podílely na plnění politických opatření EU, realizaci její vize pro železniční odvětví a na řešení výzev spojených s transformací železničního systému.

Partnerství EU-Rail se snaží urychleně vytvořit takový evropský železniční systém, který: 

 • splňuje měnící se požadavky zákazníků
 • zlepšuje výkonnost a kapacitu tohoto druhu dopravy
 • snižuje náklady
 • přispívá k udržitelnější dopravě
 • poskytuje harmonizovaný přístup k přizpůsobení se změnám v odvětví 
 • umožňuje železnici hrát v evropské dopravě a cestování větší úlohu
 • přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti železničního dodavatelského průmyslu v EU 

Komu slouží

 • cestujícím
 • zákazníkům nákladní železniční dopravy
 • přepravním společnostem 
 • společnostem spravujícím infrastrukturu
 • železničnímu dodavatelskému průmyslu

Další informace

Výzvy k podávání návrhů

Výzvy k podávání nabídek

Aktuality

Zpravodaj

Kontakt

Jméno/Název
Společný podnik pro evropské železnice
Internetové stránky
https://rail-research.europa.eu/
E-mail
Poštovní adresa
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brusel, Belgie
Sociální média