Skip to main content
Europe's Rail Joint Undertaking

Ülevaade

 • Funktsioon: Euroopa raudtee ühisettevõtte (EU-Rail) eesmärk on luua integreeritud süsteemse lähenemisviisi abil suure läbilaskevõimega, paindlik, erinevaid transpordiliike hõlmav, kestlik, usaldusväärne ja integreeritud ELi raudteevõrgustik Euroopa reisijatele ja veostele.
 • Peadirektor: Carlo Borghini
 • Partnerid: EL (keda esindab komisjon) ja liikmesettevõtted
 • Asutamisaasta: 2021 (selle eelkäija Shift2Rail asutati 2014. aastal)
 • Töötajate arv: 29
 • Asukoht: Brüssel, Belgia
 • Veebisait: Euroopa raudtee ühisettevõte

EU-Rail on programmi „Euroopa horisont“ (2020–2027) raames loodud Euroopa raudteealaste teadusuuringute ja innovatsiooni partnerlus. Selle eelkäijaks oli ühisettevõte Shift2Rail. 

Selle partnerluse eesmärk on kiirendada teadus- ja arendustegevust uuenduslike tehnoloogiate ja operatiivsete lahenduste valdkonnas. Toetatakse ELi poliitikat ja eesmärke raudteesektoris, sektori konkurentsivõimet ja Euroopa raudteetööstust. EU-Rail kiirendab ühtse Euroopa raudteepiirkonna toetamiseks vajalike integreeritud, koostalitlevate ja standarditud tehnoloogiliste uuenduste kasutuselevõttu.
 

Tegevus

EU-Raili eesmärk on luua suure läbilaskevõimega integreeritud Euroopa raudteevõrk. Selleks kõrvaldatakse koostalitlust takistavad asjaolud, pakutakse lahendusi täielikuks integreerimiseks (mis hõlmab liikluskorraldust, veeremit, taristut ja teenuseid) ning saavutatakse rahastatud projektide abil innovaatiliste lahenduste kiirem kasutuselevõtt. Edendatakse digiteerimist ja automatiseerimist, et vähendada raudteesektori kulusid ning suurendada läbilaskevõimet, paindlikkust ja usaldusväärsust. Tegevus põhineb ühisel süsteemiarhitektuuril ning seda koordineerib Euroopa Liidu Raudteeamet.

Euroopa raudteesüsteem tuleks integreerida ka laiemasse transpordisüsteemi. EU-Rail toetab tugeva ja maailmas konkurentsivõimelise Euroopa raudteesektori väljaarendamist. 

EU-Raili eesmärgid aitavad täita ELi poliitilisi eesmärke ja visiooni raudteetööstusest ning lahendada raudteesüsteemi ümberkujundamisega kaasnevaid probleeme.

EU-Raili partnerluse eesmärk on tagada kiire üleminek Euroopa raudteesüsteemile, mis: 

 • vastab kliendi muutuvatele nõudmistele;
 • parandab tulemuslikkust ja läbilaskevõimet;
 • vähendab kulusid;
 • panustab kestlikumasse transporti;
 • aitab tööstusharul muutustega kohaneda; 
 • suurendab raudtee rolli Euroopa transpordis ja reisimises;
 • suurendab ELi raudteetööstuse konkurentsivõimet. 

Kasusaajad

 • Reisijad
 • Kaubaveokliendid
 • Transpordiettevõtted 
 • Taristut haldavad ettevõtjad
 • Raudteetööstus

Lisateave

Konkursikutsed

Pakkumiskutsed

Uudised

Uudiskiri

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa raudtee ühisettevõte
Veebisait
https://rail-research.europa.eu/
E-post
Postiaadress
Avenue de la Toison d’Or 56-60 / Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brüssel, Belgia
Sotsiaalmeedia