Skip to main content
EU:n yhteisyritysS2R-yhteisyritys

Euroopan rautatiet -yhteisyritys

Europe's Rail Joint Undertaking

Perustiedot

 • Tehtävä: Euroopan rautatiet -yhteisyrityksen (EU-Rail) tavoitteena on toteuttaa EU:hun joustava, multimodaalinen, kestävä, luotettava ja yhdennetty suuren kapasiteetin rautatieverkko matkustajien ja rahdin kuljettamista varten.
 • Toimitusjohtaja: Carlo Borghini
 • Yhteistyökumppanit: Euroopan unioni (jota edustaa komissio) ja jäsenyritykset
 • Perustettu: 2021 (EU-Railin edeltäjä Shift2Rail perustettiin vuonna 2014)
 • Henkilöstön määrä: 29
 • Sijainti: Bryssel, Belgia
 • Verkkosivu: Euroopan rautatiet -yhteisyritys

EU-Rail on Horisontti Eurooppa -puiteohjelman (2020–2027) mukainen rautatiealan tutkimuksen ja innovoinnin eurooppalainen kumppanuus ja Shift2Rail-yhteisyrityksen seuraaja. 

Kumppanuuden tavoitteena on nopeuttaa innovatiivisten teknologioiden ja operatiivisten ratkaisujen tutkimusta ja kehittämistä. Se tukee rautatiealaan ja sen kilpailukykyyn sekä Euroopan rautatieteollisuuteen liittyviä EU:n tavoitteita ja toimintapolitiikkoja. EU-Railin ansiosta saadaan nopeammin käyttöön integroituja, yhteentoimivia ja standardoituja teknologisia innovaatioita, joita yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue edellyttää.
 

Tehtävät

EU-Rail-yhteisyrityksen tavoitteena on toteuttaa yhdennetty eurooppalainen suuren kapasiteetin rautatieverkko. Tähän pyritään poistamalla yhteentoimivuuden esteitä, tarjoamalla täysimittaisia integraatioratkaisuja (jotka kattavat liikenteenohjauksen, kalustoyksiköt, infrastruktuurin ja palvelut) ja nopeuttamalla innovaatioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä hankerahoituksen avulla. Yhteisyritys tukee digitalisaatiota ja automatisointia, joiden avulla voidaan vähentää rautatiealan kustannuksia sekä lisätä kapasiteettia, joustavuutta ja luotettavuutta. Sen työ perustuu rautatiealan yhteiseen funktionaaliseen järjestelmäarkkitehtuuriin, jota koordinoidaan EU:n rautatieviraston kanssa.

Euroopan rautatiejärjestelmä olisi myös integroitava laajempaan liikennejärjestelmään. EU-Rail tukee vahvan ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen eurooppalaisen rautatiealan kehittämistä. 

EU-Rail-yhteisyrityksen tavoitteet on laadittu siten, että ne vastaavat EU:n toimintapoliittisia tavoitteita ja sen visiota rautatiealasta ja että niillä voidaan vastata rautatiejärjestelmän muutoshaasteisiin.

EU-Rail-kumppanuuden tavoitteena on kehittää nopeasti eurooppalainen rautatiejärjestelmä, joka 

 • vastaa asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin
 • parantaa suorituskykyä ja lisää kapasiteettia
 • vähentää kustannuksia
 • edistää kestävämpää liikennettä
 • tarjoaa yhdenmukaisen toimintatavan, jolla mukaudutaan alan muutoksiin 
 • vahvistaa rautatieliikenteen asemaa Euroopan liikenne- ja matkustusmuotojen joukossa
 • parantaa EU:n rautatiealan kilpailukykyä. 

Hyötyjät

 • Matkustajat
 • Tavaraliikenteen asiakkaat
 • Kuljetusyritykset 
 • Rataverkon haltijayritykset
 • Rautatieteollisuus

Lisätietoa

Ehdotuspyynnöt

Tarjouspyynnöt

Uutiset

Uutiskirje

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan rautatiet -yhteisyritys
Verkkosivusto
https://rail-research.europa.eu/
Sähköposti
Postiosoite
Avenue de la Toison d’Or 56-60 / Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bryssel, Belgia
Sosiaalinen media