Skip to main content
ES bendroji įmonėBĮ S2R

Europos geležinkelių bendroji įmonė

Europe's Rail Joint Undertaking

Apžvalga

 • Funkcija: Europos geležinkelių bendroji įmonė (EU-RAIL) taikydama sektorių susiejimą siekia sukurti didelio pajėgumo, lankstų, daugiarūšį, tvarų, patikimą ir integruotą ES geležinkelių tinklą Europos keleiviams ir kroviniams.
 • Vykdomasis direktorius: Carlo Borghini
 • Partneriai: ES (atstovaujama Komisijos) ir bendrovės narės
 • Įsteigta: 2021 m. (jos pirmtakė „Shift2Rail“ buvo įsteigta 2014 m.)
 • Darbuotojų skaičius: 29
 • Vieta: Briuselis, Belgija
 • Svetainė: Europos geležinkelių bendroji įmonė

EU-RAIL yra Europos geležinkelių mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystė pagal programą „Europos horizontas“ (2020–2027) ir bendrosios įmonės „Shift2Rail“ teisių perėmėja. 

Šios partnerystės tikslas – paspartinti inovacinių technologijų ir veiklos sprendimų mokslinius tyrimus ir plėtrą. Ji remia ES politiką ir tikslus, susijusius su geležinkelių sektoriumi, jo konkurencingumu ir Europos geležinkelio tiekimo pramone. EU-RAIL spartina integruotų, sąveikių ir standartizuotų technologinių inovacijų, būtinų bendrai Europos geležinkelių erdvei remti, naudojimą.
 

Veikla

EU-RAIL tikslas – sukurti didelio pajėgumo integruotą Europos geležinkelių tinklą, pašalinant sąveikumo kliūtis, teikiant visapusiško integravimo sprendimus (apimančius eismo valdymą, transporto priemones, infrastruktūrą ir paslaugas) ir užtikrinant spartesnį inovacijų diegimą ir panaudojimą pagal finansuojamus projektus. Ji skatina skaitmeninimą ir automatizavimą, kad būtų sumažintos geležinkelių pramonės išlaidos, didinami pajėgumai ir užtikrinamas didesnis lankstumas bei patikimumas. Jos darbas grindžiamas funkcine sistemos architektūra, kuria dalijasi sektorius, koordinuojant veiksmus su ES geležinkelių agentūra.

Europos geležinkelių sistema taip pat turėtų būti integruota į platesnę transporto sistemą. EU-RAIL remia stiprios ir pasaulio mastu konkurencingos geležinkelių pramonės plėtrą. 

Įgyvendinant EU-RAIL tikslus siekiama susitelkti į ES politikos tikslus, geležinkelio pramonės viziją ir geležinkelių sistemos pertvarkos uždavinius.

EU-RAIL partnerystė siekia užtikrinti greitą perėjimą prie Europos geležinkelių sistemos, kuri: 

 • atitiktų kintančius kliento reikalavimus;
 • leistų pagerinti veiklos rezultatus ir pajėgumus;
 • padėtų sumažinti išlaidas;
 • padėtų užtikrinti didesnį transporto tvarumą;
 • padėtų užtikrinti suderintą požiūrį į prisitaikymą prie pokyčių pramonėje; 
 • lemtų svarbesnį geležinkelių vaidmenį Europos transporto ir kelionių srityje;
 • prisidėtų prie konkurencingesnės ES geležinkelio tiekimo pramonės kūrimo. 

Naudos gavėjai

 • Keleiviai
 • Klientai, kuriems teikiamos krovinių gabenimo paslaugos
 • Transporto bendrovės 
 • Infrastruktūros valdymo įmonės
 • Geležinkelio tiekimo pramonė

Daugiau informacijos

Kvietimai teikti paraiškas

Konkursai

Naujienos

Naujienlaiškis

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos geležinkelių bendroji įmonė
Interneto svetainė
https://rail-research.europa.eu/
E. paštas
Pašto adresas
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussels, Belgija
Socialiniai tinklai