Skip to main content
ES kopuzņēmumsKU S2R

Kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš”

Europe's Rail Joint Undertaking

Pārskats

 • Misija: kopuzņēmuma “Eiropas dzelzceļš” (EU-Rail) mērķis ir, izmantojot integrētu sistēmisku pieeju, nodrošināt augstas veiktspējas, elastīgu, multimodālu, ilgtspējīgu, uzticamu un integrētu ES dzelzceļa tīklu Eiropas pasažieru un kravu pārvadājumiem.
 • Izpilddirektors: Carlo Borghini
 • Partneri: Eiropas Savienība (kuru pārstāv Eiropas Komisija) un dalībuzņēmumi
 • Dibināšanas gads: 2021 (Shift2Rail, tā priekštecis, tika izveidots 2014. gadā)
 • Darbinieku skaits: 29
 • Atrašanās vieta: Brisele, Beļģija
 • Tīmekļvietne: kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš”

EU-Rail ir Eiropas partnerība dzelzceļa pētniecībai un inovācijai programmas “Apvārsnis Eiropa” (2020–2027) ietvaros un kopuzņēmuma Shift2Rail pēctecis. 

Šīs partnerības mērķis ir paātrināt pētniecību un izstrādi inovatīvu tehnoloģiju un operatīvu risinājumu jomā. Tas atbalsta ES politiku un mērķus attiecībā uz dzelzceļa nozari, šīs nozares konkurētspēju, kā arī Eiropas dzelzceļa apgādes nozari. EU-Rail paātrina tādu integrētu, sadarbspējīgu un standartizētu tehnoloģisko jauninājumu izmantojumu, kas vajadzīgi, lai atbalstītu vienoto Eiropas dzelzceļa telpu.
 

Darbības

EU-Rail mērķis ir nodrošināt augstas veiktspējas integrētu Eiropas dzelzceļa tīklu, likvidējot šķēršļus savstarpējai izmantojamībai, piedāvājot risinājumus pilnīgai integrācijai (aptverot satiksmes pārvaldību, transportlīdzekļus, infrastruktūru un pakalpojumus) un paātrinot jauninājumu pieņemšanu un izvēršanu. Tas veicina digitalizāciju un automatizāciju, lai dzelzceļa nozarē samazinātu izmaksas, palielinātu jaudas un nostiprinātu elastīgumu un uzticamību. Tā darba pamatā ir funkcionālās sistēmas arhitektūra, ko, saskaņojot ar ES Dzelzceļu aģentūru, kopīgi izmanto nozare.

Eiropas dzelzceļa sistēma būtu jāintegrē arī visā transporta sistēmā. EU-Rail atbalsta spēcīgas un pasaules līmenī konkurētspējīgas Eiropas dzelzceļa nozares attīstību. 

Tā mērķi ir definēti, ņemot vērā ES politikas mērķus, tā redzējumu par dzelzceļa nozari un problēmas, kas saistītas ar dzelzceļa sistēmas pārveidi.

EU-Rail partnerības mērķis ir nodrošināt ātru pāreju uz Eiropas dzelzceļa sistēmu, kas: 

 • pielāgojas pārmaiņām klientu prasībās;
 • uzlabo efektivitāti un kapacitāti;
 • samazina izmaksas;
 • veicina ilgtspējīgāku transportu;
 • piedāvā saskaņotu pieeju, lai pielāgotos pārmaiņām nozarē; 
 • nostiprina dzelzceļa lomu Eiropas transportā un ceļojumos;
 • palīdz nostiprināt ES dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēju. 

Ieguvēji

 • Pasažieri
 • Kravu pārvadāšanas pakalpojumu klienti
 • Transporta uzņēmumi 
 • Infrastruktūras pārvaldības sabiedrības
 • Dzelzceļa apgādes nozare

Papildu informācija

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

Uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus

Jaunumi

E-jaunumi

Kontaktinformācija

Nosaukums
Kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš”
Tīmekļvietne
https://rail-research.europa.eu/
E-pasts
Pasta adrese
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussels, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi