Skip to main content
Întreprinderea comună a UEÎntreprinderea comună S2R

Întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei

Europe's Rail Joint Undertaking

Prezentare

 • Misiune: Întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei (EU-Rail) urmărește să asigure, printr-o abordare sistemică integrată, o rețea feroviară a UE de mare capacitate, flexibilă, multimodală, durabilă, fiabilă și integrată, pentru călătorii și mărfurile europene.
 • Director executiv: Carlo Borghini
 • Parteneri: UE (reprezentată de Comisie) și societățile membre
 • Creată în: 2021 (Shift2Rail, predecesoarea sa, a fost înființată în 2014)
 • Număr de angajați: 29
 • Sediu: Bruxelles, Belgia
 • Site web: Întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei

EU-Rail este parteneriatul european pentru cercetare și inovare în domeniul feroviar în cadrul programului Orizont Europa (2020-2027) și succesorul întreprinderii comune Shift2Rail. 

Acest parteneriat urmărește să accelereze cercetarea și dezvoltarea în domeniul tehnologiilor inovatoare și soluțiile operaționale. Acesta sprijină politicile și obiectivele UE pentru sectorul feroviar, competitivitatea acestuia și industria europeană de echipament feroviar. EU-Rail accelerează utilizarea inovațiilor tehnologice integrate, interoperabile și standardizate necesare pentru a sprijini spațiul feroviar unic european.
 

Activități

Obiectivul EU-Rail este de a crea o rețea feroviară europeană integrată de mare capacitate prin eliminarea barierelor din calea interoperabilității, prin furnizarea de soluții pentru integrarea deplină (care să acopere gestionarea traficului, vehicule, infrastructură și servicii) și prin accelerarea adoptării și a implementării inovării prin intermediul proiectelor finanțate. Ea promovează digitalizarea și automatizarea pentru a reduce costurile pentru industria feroviară, pentru a crește capacitatea și a consolida flexibilitatea și fiabilitatea. Activitatea sa se bazează pe o arhitectură funcțională a sistemului, comună sectorului, în coordonare cu Agenția UE pentru Căile Ferate.

Sistemul feroviar european ar trebui, de asemenea, să fie integrat în sistemul mai larg de transport. EU-Rail sprijină dezvoltarea unei industrii feroviare europene puternice și competitive la nivel mondial. 

Obiectivele EU-Rail sunt stabilite pentru a aborda obiectivele de politică ale UE, viziunea sa pentru industria feroviară și provocările inerente transformării sistemului feroviar.

Parteneriatul EU-Rail urmărește să asigure o tranziție rapidă către un sistem feroviar european care: 

 • răspunde cerințelor în schimbare ale clienților
 • îmbunătățește performanța și capacitatea
 • reduce costurile
 • contribuie la un transport mai durabil
 • oferă o abordare armonizată pentru adaptarea la schimbările din sector 
 • oferă un rol mai important transportului feroviar în transportul și călătoriile europene
 • contribuie la creșterea competitivității industriei europene de echipament feroviar 

Beneficiari

 • Pasagerii
 • clienții serviciilor de transport-marfă
 • Societățile de transport 
 • Societățile care administrează infrastructurile
 • Industria de echipament feroviar

Alte informații

Cereri de propuneri

Cereri de oferte

Actualitate

Buletin informativ

Contact

Nume
Întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei
Site
https://rail-research.europa.eu/
E-mail
Adresă poștală
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles, Belgia
Rețele sociale