Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

Logo of European Police Office (Europol)

Ülevaade

 • Ülesanded: Europol aitab liikmesriikide õiguskaitseasutustel võidelda raske rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi vastu.
 • Direktor: Catherine De Bolle
 • Asutatud: 1999
 • Töötajate arv: Rohkem kui 900 
 • Asukoht: Haag (Madalmaad)
 • Veebisait:Europol

Euroopa Politseiamet (Europol) on ELi õiguskaitseasutus, mille eesmärk on muuta Euroopa turvalisemaks, aidates ELi liikmesriikide õiguskaitseasutusi.

Tegevusvaldkonnad

Kasutades oma keskset rolli Euroopa julgeolekustruktuuris, pakub Europol ainulaadseid teenuseid, mis on muu hulgas järgmised:

 • kohapealsete õiguskaitseoperatsioonide toetamine;
 • kuritegevust käsitleva teabe keskusena toimimine;
 • õiguskaitsealaste teadmiste keskusena toimimine.

Europolis töötab umbes 100 kriminaalanalüütikut, kes on ühed parima väljaõppe saanutest Euroopas. See muudab Europoli üheks suurimaks analüütilise suutlikkusega keskuseks ELis. Analüütikud kasutavad tipptasemel vahendeid, et toetada igapäevaselt uurimisi liikmesriikide asutustes.

Selleks et anda oma partneritele põhjalikumaid teadmisi kuritegudest, millega nad silmitsi seisavad, koostab Europol korrapäraselt kuritegevust ja terrorismi käsitlevaid pikaajalisi analüüse.

Kasusaajad

 • Õiguskaitseasutused, kes saavad ööpäev läbi operatiivset abi.
 • Valitsusasutused ja eraettevõtjad, kes teevad Europoliga koostööd.
 • ELi liikmesriigid – nende juurdluste, operatiivtöö ja kuritegelike ohtude vastu võitlemise projektide toetamise raames.

Vaata ka …

Väljaanded

Pressiteated

Töökohad

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Veebisait
https://www.europol.europa.eu/et/about-europol/
Telefoninumber
+31 70 302 50 00
Faksinumber
+31 70 345 58 96
Postiaadress
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Madalmaad
Sotsiaalmeedia