Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)

Logo of European Police Office (Europol)

Prehľad

 • Úloha: Europol pomáha vnútroštátnym orgánom presadzovania práva v boji proti závažnej medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu.
 • Riaditeľ: Catherine De Bolle
 • Rok vzniku: 1999
 • Počet zamestnancov: Viac ako 900 
 • Sídlo: Haag (Holandsko)
 • Webové sídlo:Europol

Európsky policajný úrad (Europol) je agentúrou EÚ na presadzovanie práva, ktorej úlohou je pomáhať pri vytváraní bezpečnejšej Európy prostredníctvom podpory orgánov presadzovania práva v členských štátoch EÚ.

Úlohy

Europol využíva svoju ústrednú pozícii v európskej bezpečnostnej štruktúre a poskytuje jedinečnú škálu služieb ako:

 • podpora operácií na mieste zameraných na presadzovania práva,
 • centrum výmeny informácií o trestnej činnosti,
 • centrum odborných znalostí o presadzovaní práva.

Europol zamestnáva približne 100 bezpečnostných analytikov, ktorí patria medzi najlepšie pripravených v Európe. Úrad sa tak stáva miestom, kde dochádza k jednej z najväčších koncentrácií analytických kapacít v EÚ. Analytici denne využívajú najmodernejšie nástroje na podporu národných vyšetrovacích agentúr.

Europol vypracúva pravidelné dlhodobé analýzy trestnej činnosti a terorizmu, prostredníctvom ktorých poskytuje národným partnerom hlbší pohľad na problémy trestnej činnosti, ktorým čelia.

Kto má z činnosti osoh

 • Orgány presadzovania práva, ktoré získavajú nepretržitú operačnú podporu.
 • Ministerstvá a súkromné podniky pôsobiace v partnerstve s Europolom.
 • Členské štáty EÚ vo forme podpory pri vyšetrovaní, operačných činností a projektov na boj proti hrozbám trestnej činnosti.

Klikni tiež na...

Publikácie

Tlačové správy

Pracovné príležitosti

Kontakt

Meno/Názov
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Webové sídlo
https://www.europol.europa.eu/sk/about-europol/
Telefónne číslo
+31 70 302 50 00
Faxové číslo
+31 70 345 58 96
Poštová adresa
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Holandsko
Sociálne médiá