Skip to main content
Decentraliserad byrå

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

Logo of European Police Office (Europol)

Översikt

 • Uppgift: Hjälpa EU-länderna att bekämpa grov internationell brottslighet och terrorism
 • Direktör: Catherine De Bolle
 • Inrättad: 1999
 • Antal anställda: Drygt 900 
 • Plats: Haag (Nederländerna)
 • Webbplats: Europol

Europeiska polisbyrån (Europol) är EU:s brottsbekämpande organ och hjälper EU-ländernas rättsvårdande myndigheter att göra EU säkrare för alla.

Verksamhet

Europol har en central roll i EU:s säkerhetsarbete och

 • hjälper till med brottsbekämpande insatser på fältet
 • är ett nav för informationsutbyte om brottslig verksamhet
 • är ett expertcentrum för brottsbekämpning.

Europol har cirka 100 brottsanalytiker som är bland de mest välutbildade i Europa. Det gör Europol till ett av de viktigaste analyscentrumen i EU. Analytikerna använder de senaste verktygen för att bistå de nationella myndigheternas dagliga utredningar.

Byrån tar också regelbundet fram långsiktiga analyser av brott och terrorism.

Målgrupper

 • EU-byråer som får hjälp dygnet runt.
 • Ministerier, myndigheter och privata företag som samarbetar med Europol.
 • EU-länderna som får hjälp med utredningar, operativ verksamhet och projekt för att hantera brottshot.

Se också

Publikationer

Pressmeddelanden

Lediga jobb

Kontakt

Namn
Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Webbplats
Telefon
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Postadress
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Nederländerna
Sociala medier