Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA)

Logo of European Agency for the Space Programme

Ülevaade

 • Roll: EUSPA haldab avalikke huve, mis on seotud Euroopa GNSS-programmidega – Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS) ja Galileo, Maa seire programm Copernicus ning Euroopa Liidu riiklik satelliitside (GOVSATCOM) programm
 • Tegevdirektor: Rodrigo da Costa
 • Partnerid: Euroopa Komisjon, Euroopa Kosmoseagentuur (ESA)
 • Asutatud: 2004
 • Töötajaid: 211
 • Asukoht: Praha (Tšehhi Vabariik)
 • Veebisait:EUSPA

EUSPA toetab ELi eesmärki maksimeerida Euroopa Liidu kosmoseinvesteeringute tasuvust seoses järgmisega:

 • julgeolek;
 • eelised kasutajatele;
 • majanduskasv;
 • konkurentsivõime.

Tegevus

EUSPA tagab, et Euroopa saavutaks ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemiga seotud eesmärgid ning et üldsus saaks kasu Euroopa GNSSist (EGNOS ja Galileo). Samuti toetab ta Galileol, EGNOSel ja Copernicusel põhinevate rakenduste arendamist ja koordineerib GOVSATCOMi kasutajatega seotud aspekte, et aidata kaasa ELi peamiste poliitikaeesmärkide saavutamisele.

Ameti peamised ülesanded on järgmised:

 • EGNOSe ja Galileoga seotud teenuste osutamine;
 • Galileol, EGNOSel ja Copernicusel põhinevate kosmoseteenuste sektori ja integreeritud rakenduste edendamine;
 • GOVSATCOMi kasutajaskonna kaasamine teenuse arendamisse; 
 • GNSS teenuste ja infrastruktuuri parandamine.

Nende eesmärkide saavutamiseks teeb EUSPA järgmist:

Kes saab kasu?

Sihtrühmad jagunevad kaheks.

Sisemised:

 • komisjoni talitused;
 • EL riigid;
 • Euroopa Parlamendi liikmed, parlamendikomisjonid ja kontaktid;
 • transpordi- ja kosmosesektori teenistuses olevad Euroopa ametid ning asutused.
 • Euroopa GNSSi programmis osalevad institutsioonilised partnerid.

Välised:

 • eraisikud;
 • GNSSiga seotud riigiasutused ELi liikmesriikides;
 • GNSSi ja EOga seotud ettevõtjad;
 • GNSSi ja EOga seotud rahvusvahelised institutsioonid ja organisatsioonid;
 • GNSSi ja EO kasutajarakendustega seotud meediakanalid;
 • riikide ametiasutused.

Vaata ka …

Väljaanded

Audiovisuaalmaterjalid

Täpsus loeb

Üritused

Karjäärivõimalused

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA)
Veebisait
https://www.euspa.europa.eu/
Telefoninumber
+420 234 766 000
Faksinumber
+32 2 296 72 38
Postiaadress
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Tšehhi
Sotsiaalmeedia