Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA)

Logo of European Agency for the Space Programme

Pregled

 • Uloga: EUSPA upravlja javnim interesima povezanima s programima u okviru Europskog globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS) – Europskim geostacionarnim navigacijskim sustavom (EGNOS) i Galileom, programom Copernicus za promatranje Zemlje i programom državnih satelitskih komunikacija Europske unije (GOVSATCOM)
 • Izvršni direktor: Rodrigo da Costa
 • Partneri: Europska komisija, Europska svemirska agencija (ESA)
 • Godina osnivanja: 2004.
 • Osoblje: 211
 • Lokacija: Prag (Češka)
 • Internetske stranice:EUSPA

Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA) podupire EU-ov cilj najvećeg mogućeg povrata ulaganja Europske unije u svemir u pogledu:

 • sigurnosti
 • koristi za korisnike
 • gospodarskog rasta i
 • konkurentnosti.

Čime se bavi?

EUSPA osigurava da Europa ostvari ciljeve u pogledu GNSS-a i da javnost uživa koristi od europskog GNSS-a (EGNOS i Galileo). Ujedno podupire razvoj aplikacija koje se temelje na sustavima Galileo, EGNOS i Copernicus te koordinira aspekte GOVSATCOM-a povezane s korisnicima radi potpore ključnim ciljevima politike EU-a.

Glavne su zadaće EUSPA-a sljedeće:

 • upravljanje pružanjem usluga sustava EGNOS i Galileo
 • promicanje izvedenih i integriranih aplikacija na temelju sustava Galileo, EGNOS i Copernicus
 • uključivanje zajednice korisnika GOVSATCOM-a u oblikovanje usluge 
 • poboljšanje usluga i infrastrukture GNSS-a.

Kako bi se to ostvarilo, EUSPA:

Tko ima koristi od toga?

EUSPA je usmjerena na unutarnje i vanjske ciljne skupine.

Unutarnje su:

 • službe Komisije
 • države članice EU-a
 • članovi Europskog parlamenta, parlamentarni odbori i osobe za kontakt
 • europske agencije i tijela čiji rad koristi prometnom i svemirskom sektoru
 • institucijski partneri u programu za europske globalne navigacijske satelitske sustave.

Vanjske su:

 • građani
 • nacionalne institucije u državama članicama čiji je rad povezan s GNSS-om
 • poduzeća uključena u GNSS i promatranje Zemlje
 • međunarodne institucije i organizacije povezane s GNSS-om i promatranjem Zemlje
 • medijski kanali povezani s aplikacijama za korisnike GNSS-a i promatranja Zemlje
 • nacionalna tijela.

Vidi također

Publikacije

Audiovizualni materijali

Točnost je važna

Događanja

Mogućnosti zapošljavanja

Kontakt

Ime
Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA)
Internetska stranica
https://www.euspa.europa.eu/
Broj telefona
+420 234 766 000
Broj telefaksa
+32 2 296 72 38
Poštanska adresa
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Češka
Društvene mreže